DSA på CFU

Dansk som andetsprog

Her finder du bred inspiration og hjælp til læremidler til dansk som andetsprog - både til almenundervisningen, til den supplerende undervisning og til basisundervisningen i modtagelsesklasser. 

Fokus på

Fælles mål for dansk som andetsprog-konferencen 2018

Fælles mål for dansk som andetsprog

Et fælles fokus med fælles ansvar. 
Sæt X i kalenderen den 5. april 2018.dsa-tre-drenge

Inspiration til undervisning i modtagelsesklasser

Læremidler til eleverne og inspiration til dig selv fra CFU's samlinger.

Gratis resurser til dsa fra ministeriet

Gratis forløb og nyt afdækningsmateriale

Kender du de nye forløb til sproglig udvikling i fagene? Og materialet til afdækning af nyankomne elevers sprog?

Elev med iPad

Digitale ideer

Nettet flyder med resurser, der kan inddrages i arbejdet med dansk som andetsprog.

Bevægelse - også i sprogundervisningen

Bevægelse og sprogtilegnelse

Inddrag bevægelse i undervisningen af tosprogede elever. Det er både sjovt og gi'r mening!
Nye grundbøger til dsa

Nyt til de nye

To nye grundbogsmaterialer til nyankomne flersprogede børn.

Se gratis film om dsa

Gratis film om dansk som andetsprog

Se eksempler på god undervisning - og brug det i din egen.
Billedkort er gode at bruge til sprogarbejde

Bruger du billedkort?

Et billede kan få dig til at sige mere end 1000 ord.
Unicefs billede om børn

Skolen & hjemmet

Alle forældre kan gøre en positiv forskel for deres børns skolegang - også selvom de ikke kan dansk.

Nyeste læremidler

Se flere læremidler

Stor, større, størst

3. - 4. kl. DA, LL

Book materialet

Ayses røde tørklæde

3. - 5. kl. DA, LL

Book materialet

Brune

1. - 4. kl. DA

Book materialet