CFU har fokus på internationalisering

Internationalisering

Her finder du bred inspiration til din undervisning i internationalisering. Vi guider dig i valg af læremidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for området.

Fokus på

Vejledning

Vejledning

Sæt den internationale dimension på skemaet på din skole.
Erasmus

Erasmus +

Få mere at vide om tilskud til internationalt arbejde på skolerne.

Pædagogiske konsulenter