Dansk med de store - 2017

5 dage med inspiration til din danskundervisning. Hver dag er der fokus på det vigtigste og nyeste danskfagligt: sagprosa og ikke-fiktive multimodale og æstetiske tekster, ny ungdomslitteratur, reklamer, film, kunstbilleder, ældre tekster, skriftlig prøve med adgang til internettet m.m. På kurset arbejdes der aktivt ud fra Forenklede Fælles Mål.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Få inspiration til din undervisning. Hver dag er der fokus på det vigtigste og nyeste danskfagligt inden for fiktion, ikke-fiktion, multimodale æstetiske tekster og fx skriftlig prøve med adgang til internettet

  Vær opmærksom på en enkel datoændring i forhold til hvad der er annonceret i reflex

  Dag 1

  En del opgaver i skriftlig fremstilling til FP9 og FP10 drejer sig om teksttyper og genrer inden for sagstofområdet. FP9 og FP10 er nu med adgang til nettet.
  I opgivelser og til den mundtlige prøve skal der indgå sagprosa og ikke-fiktive multimodale og æstetiske tekster.
  Fokus er på analyseværktøjer og analyse.

  Dag 2

  Formiddag
  Velegnede romaner og andre større værker (multimodale æstetiske tekster) til opgivelserne ved FP9 og FP10 præsenteres, gennemgås og undervisningsmuligheder drøftes. Fortælleformer, temaer og tendenser i de nye ungdomsromaner vil blive inddraget.
  Kursisterne bedes medbringe en selvvalgt ny ungdomsroman, som man har undervisningserfaring med (gerne en, som findes i udlånssamlingen).

  Eftermiddag
  Reklamer er populære i danskundervisningen. Sammen med nye digitale medier kan man gøre noget nyt og anderledes med reklamer. Kurset vil fokusere på, hvordan de populære værktøj som Padlet, Nearpod og Kahoot kan indgå, så elevernes faglighed bliver tilgodeset.
  Kurset sætter fokus på enkle analysetilgange, som også er anvendelige for eleverne til prøverne. Reklamer som multimodale tekster, inddragelse af den interaktive tavle og livsstilsanalyse indgår, ligesom tip til, hvordan den interaktive tavle kan inddrages i arbejdet med reklamerne.

  Dag 3

  Formiddag
  Prøver i skriftlig dansk - nu med adgang til internettet. Præsentation og drøftelse af opgavetyper, prøvekrav og vurderingskriterier, parathed og fortrolighed med den nye prøveform i forhold til fx søgning, kildeanvendelse og disponering af elevernes tid. Indhold: Prøvens rammer og kendetegn, opgaveeksempler, informationssøgning og kildeanvendelse, sammenhæng med Fælles Mål, vurderingskriterier, eksempler på elevbesvarelser samt betydning for undervisningen

  Eftermiddag
  CFU´s nyeste danskfaglige tiltag. Start på planlægningen af undervisningsforløb
  Deltagerne vælger en tekst fra kursussiden til et kort forløb. Forløbet afvikles mellem 1. og 2. kursusdel.
  Afsæt inden kursusstart tid i årsplanen (mellem første kursusdel og anden kursusdel) til afprøvning af et kort forløb med én kort tekst.

  Dag 4

  Formiddag
  Fremlæggelser af undervisningsforløb med gensidig sparring og inspiration ud fra danskfaglige kriterier, synlige læringsmål i elevsprog. Fælles Mål og T-packmodellen (it, didaktik og fagfaglighed).

  Eftermiddag
  Introduktion til filmanalyse og med fokus på to områder, der kan engagere og motivere eleverne, når de skal fordybe sig i kortfilm og spillefilm. Kurset giver ideer og inspiration til angrebsvinkler, analyseområder og opgaver - og til hvordan man kan lave næranalyse af filmsproget i udvalgte passager. De to hovedområder kan motivere elevernes arbejde med de levende billeder og lægger op til FP10, hvor man skal opgive en dansk film som et af to hovedværker, og til FP9, hvor spillefilm kan opgives som et af tre fiktive hovedværker.

  Dag 5

  Et modul i billedlæsning med anvendelse af eksemplariske billeder fra forskellige perioder og anvendelse af photostory i undervisningen + et modul om ældre tekster, kanon og stilladsering. Der indgår analyse, didaktik og undervisningsforslag.

  Målgruppe

  Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede

  Instruktører

  Johannes Fibiger - Lektor og forfatter
  Hanne Schriver - Pæd. konsulent, master i børnelitteratur
  Alice Nissen - Lektor
  Birgitte Therkildsen - Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter
  Mimi Olsen - Lektor

  Fagområder

  Dansk: Udskoling

  Aarhus C

  Pris
  5500 kr.
  Dato og tid
  18. september 2017 kl. 9:00 - 15:30
  19. september 2017 kl. 9:00 - 15:30
  20. september 2017 kl. 9:00 - 15:30
  13. november 2017 kl. 9:00 - 15:30
  22. november 2017 kl. 9:00 - 15:30
  Kursus nr.
  CFU17032
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Fristen overskredet - kontakt os
  Dato og tid
  18.09.2017 - kl. 09.00-15.30
  Pris
  5500 kr.
  Tilmeldingsfrist
  11.09.2017
  Kursus nr.
  CFU17032