På kanten af læringsfællesskabet

Tag på en faglig eftermiddag med tre skarpe oplæg, der belyser den nyeste forskning, den kreative praksis og det etiske perspektiv på arbejdet med børn, som oplever at være på kanten af fællesskabet.

Om kurset

 • Beskrivelse

  En eftermiddag med overblik, praksisideer og stof til eftertanke.

  Vær opmærksom på, at du ved tilmelding omdirigeres til EVU, som står for selve tilmeldingsproceduren ved denne konference.

  Hent folder med hele dagens program på: www.viacfu.dk/paakanten2018program

  Kom og hør om
  At være uden for fællesskabet er aldrig rart. Og når børn oplever at befinde sig på kanten af det sociale eller det faglige fællesskab ved vi, at det et rigtig dårligt udgangspunkt for deres trivsel og lyst til læring. Ikke desto mindre er der mange børn i skolen, der oplever dette dagligt.
  - Men hvad ved vi om disse børn?
  - Hvad kan skolen og de professionelle voksne gøre for dem?
  - Hvordan kan vi optimere deres lyst til læring og fællesskab?
  Og hvordan kan vi skabe en skole, der giver mening for alle børn?

  Med denne inspirationseftermiddag sætter vi fokus på den alt for store gruppe af børn i skolen, der oplever at være uden for fællesskabet - både læringsfællesskabet og det sociale fællesskab. Som lærer, leder eller forvaltningsmedarbejder vil du kunne hente ny viden og inspiration til din praksis.

  Program
  13.00-13.10
  Velkomst -
  13.10-14.25
  Pædagogik på kanten v. Frans Ørsted Andersen, Lektor, Ph.d., DPU/ Aarhus Universitet
  Pædagogik på kanten er et forskningsprojekt, der sætter fokus på intensive læringsforløb og andre nye, usædvanlige pædagogiske indsatser for børn og unge på kanten af skolens fællesskab.
  Fælles for mange af disse indsatser er en ligelig vægtning af faglig læring og personlig, social udvikling koblet med mentorordninger, praktikforløb og hands-on tilgange. Relationer og mestring er i centrum. Som led i forskningsprojektet udkom i november 2015 en bog med samme titel: Pædagogik på kanten.

  14.25-14.45
  Pause med kaffe, frugt og kage
  Udstilling af relevante udgivelser.

  14.45-15.30
  Projekt Herreværelset v. Jan Gosvig, Underviser og vildmarklærer i Randers Ungdomsskole
  Herreværelset blev etableret som en del af Jan Gosvigs afgangsprojekt i pædagogisk psykologi i 2014. Herreværelset søger at afhjælpe den pædagogiske udfordring, der ligger i overgangen fra heltidsundervisningen/folkeskolen til elevens start på en ungdomsuddannelse. Projektet fungerer som et konkret efterværn med det formål at støtte den unge og familien i overgangen, men den primære hensigt er at klæde den unge på til selv at kunne håndtere sit skifte til en ny social arena. Dette med Albert Banduras sociale læringsteori som det bærende fundament.

  15.30-15.45
  Pause

  15.45-16.45
  Livsduelighed handler om karakterdannelse v. Per Schultz Jørgensen, Professor emeritus, dr.phil.
  Hvad gør vi for at støtte unge på kanten? Mere boglig lærdom? Skolereformen taler om livsduelighed - men hvad er det? Svaret peger i retning af karakterdannelse, som er udvikling af selvstændighed, positiv selvopfattelse, selvkontrol og ansvarlighed. Men hvordan styrker vi disse egenskaber? Det gør vi i en kultur, der inddrager børnene og de unge i læringsprocesserne og lader dem opleve en relationsorienteret pædagogik.

  16.45-17.00
  Dialog og spørgsmål

  Målgruppe

  Konferencen henvender sig til lærere, ledere, konsulenter, vejledere og andre med interesse for inkluderende læringsfællesskaber.

  Instruktører

  Frans Ørsted Andersen - Lektor
  Jan Gosvig - Underviser, vildmarklærer
  Per Schultz Jørgensen - Professor emeritus, dr.phil.

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag

  I samarbejde med

  Efter- og videreuddannelsen

  Holstebro

  Pris
  850 kr.
  Dato og tid
  11. april 2018 kl. 13 - 17
  Kursus nr.
  CFU18834
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Holstebro

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  11.04.2018 - kl. 13.00-17.00
  Pris
  850 kr.
  Tilmeldingsfrist
  19.03.2018
  Kursus nr.
  CFU18834