Sprogudvikling og læseforståelse hos elever med autismespektrum-forstyrrelser

Elever med autisme oplever ofte store vanskeligheder med sprogforståelsen. Dette reflekteres i læseforståelsen, hvor eleverne typisk har vanskeligt ved at forstå ordbilleder og læse mellem linjerne. Kurset er målrettet lærere som redskaber til at støtte elever i disse vanskeligheder.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Støt elever med autisme i styrket læseforståelse

  Kurset indeholder en gennemgang af, hvordan sproget typisk udvikles hos mennesker med autisme. Der vil være særligt fokus på sprogforståelsen som afsæt til at forstå elevernes vanskeligheder med læseforståelse. Undervisningen på kursusdagen vil veksle mellem teori og afprøvning. Vi tager blandt andet afsæt i deltagernes egne medbragte tekster fra aktuel undervisning, så vi sammen kan afprøve de gennemgåede metoder på en autentisk tekst. På denne vis bliver det muligt at afprøve og implementere kursets indhold umiddelbart efter kurset hjemme i undervisningen sammen med eleven.

  Bemærkninger

  Medbring en tekst, du bruger eller vil bruge i din egen undervisning.

  Målgruppe

  Dansklærere og specialundervisere til elever på mellemtrinet

  Instruktører

  Trine Kjær Krogh - Lektor i børns sprog og speciapædagogik

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag
  Dansk: Mellemtrin

  Herning

  Pris
  1250 kr.
  Dato og tid
  3. april 2018 kl. 10 - 16
  Kursus nr.
  CFU18836

  Aarhus C

  Pris
  1250 kr.
  Dato og tid
  4. april 2018 kl. 10 - 16
  Kursus nr.
  CFU18837
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Herning

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  03.04.2018 - kl. 10.00-16.00
  Pris
  1250 kr.
  Tilmeldingsfrist
  03.03.2018
  Kursus nr.
  CFU18836

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  04.04.2018 - kl. 10.00-16.00
  Pris
  1250 kr.
  Tilmeldingsfrist
  04.03.2018
  Kursus nr.
  CFU18837