Motivation i skolen - forudsætning eller resultat?

Kom til konference om, hvordan vi som professionelle voksne kan fastholde eller genskabe motivationen hos eleverne i skolen.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Få indblik i den nyeste viden og forskning om motivation - og få inspiration til en fornyet praksis.

  Vær opmærksom på, at du ved tilmelding omdirigeres til VIA Efter- og videreuddannelsen, som står for selve tilmeldingsproceduren ved denne konference

  Hent folder med hele dagens program på: www.viacfu.dk/motivation2018program

  Kom og hør om

  I mange år har vi på lærerværelser og i personalerum talt om de motiverede elever og om eleverne uden motivation. Forskning lader da heller ingen i tvivl om, at en bekymrende stor gruppe elever keder sig i skolen, og at mange elever har vanskeligt ved at se skolen som noget meningsfyldt. Når vi med hjælp fra både viden, forskning og praksis sætter begrebet motivation under lup, bliver det imidlertid tydeligt, at motivation ikke bare er noget, man har eller ikke har, men at motivation derimod er noget, som kan opstå i sammenhænge og relationer - noget vi skaber.

  Gennem to plenumoplæg og en vifte af fokuserede temaoplæg revitaliserer og aktualiserer vi på konferencedagen motivationsbegrebet.
  Vi zoomer ind på, hvordan vi kan skabe et læringsmiljø, hvor motivation opstår i mødet mellem aktørerne, og hvordan oplevelsen af meningsfuldhed hænger sammen med motivationen.
  Vi synliggør, hvordan vi kan finde langtidsholdbare løsningsmuligheder på at skabe eller fastholde motivation i den pædagogiske hverdag.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen til en dag, hvor du får indblik i den nyeste viden og forskning om motivation og får inspiration til en fornyet praksis.

  Program

  9.00-09.30
  Kaffe og rundstykke

  9.30-09.45
  Velkomst

  9.45-10.45
  Vi vil leve!
  Plenumoplæg v. Hans Henrik Knoop, lektor på Aarhus Universitet og Ekstraordinær Professor på North West University, South Africa

  10.45-11.15
  Pause: kaffe og udstilling

  11.15-12.15
  Motivation og læringsmiljø
  Plenumoplæg v. Mette Pless, lektor, ph.d., Center for Ungdomsforskning

  12.15-13.15
  Frokost
  -
  14.15-14.35
  Pause: kaffe og udstilling

  14.35-15.40
  Temaoplæg runde 2.
  Vælg mellem oplæg 1-7.

  15.40-16.00
  Fælles afslutning

  ---

  Temaoplæg

  1.Motivation gennem klasseledelse og tryghed
  v. Ninna Plüger Kristensen og Lene Blosen, lærere på Viborg private Realskole

  2.Motivation gennem bevægelse
  v. Sara Sejerskild Rejsenhus, pædagogisk konsulent, VIA Center for Undervisningsmidler

  3.Motivation gennem arbejdet med mindset
  v. Peter Arnborg Videsen, underviser i fysik og matematik på Viborg Gymnasium og HF

  4.Styrkebaseret arbejde med motivation
  v. Mads Bab, stifter af Gnist, forfatter, foredragsholder og organisationsudvikler

  5.Fra problem- til mulighedsorientering med fokus på læring og trivsel
  v. Poul Skaarup Jensen, PPR-chef, Silkeborg Kommune

  6.Motivation i et inkluderende perspektiv
  v. Helle Overballe Mogensen, fagbogsforfatter, kursusinstruktør og inklusionsvejleder

  7.Fra konference til egen praksis - at tage temaet til sig
  v. Karen Thastum, Cand. psyk, lektor, VIA Efter- og videreuddannelse

  Målgruppe

  Konferencen er målrettet lærere, øvrige undervisere, pædagoger, ledere, vejledere, konsulenter og andre med interesse for inkluderende læringsfællesskaber.

  Instruktører

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag
  Ungdoms- og voksenundervisere: Gymnasiekurser, VUC-kurser

  I samarbejde med

  VIA Efter- og videreuddannelsen

  Aarhus N

  Pris
  1250 kr.
  Dato og tid
  31. januar 2018 kl. 9 - 16
  Kursus nr.
  CFU18839
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus N

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  31.01.2018 - kl. 09.00-16.00
  Pris
  1250 kr.
  Tilmeldingsfrist
  09.01.2018
  Kursus nr.
  CFU18839