Stefan Mandal Mortensen

Stefan Mandal Mortensen

CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T:87 55 27 09
E:
Jeg har it-didaktik samt fagene matematik og madkundskab i mit arbejde som pædagogisk konsulent.
Som lærer og konsulent er jeg særligt optaget af at være med til at udvikle folkeskolen i den mest læringsfyldte og effektive retning. En nem vej til disse elementer kan fx findes gennem digitale hjælpemidler og læremidler. 


I matematik kan man konkret styrke elevers mundtlighed i matematik ved at arbejde med en høj grad af selvstændighed og masser af digitale elevprodukter, som eleverne skaber i par. 

Madkundskab har fået en overhaling af sine fagmål. Faget undergår for tiden en forandring - fra et håndværksfag til et dannelsesfag. Transitionen kræver en ny struktur af undervisningen, som er afhængigt af en kulturændring hos både elever og lærere. Nye læremidler er på vej, som kan understøtte forandringsprocessen, så den lettere kan forankres på skolerne.