Fælles mål for dansk som andetsprog 2018

En dag med fokus på undervisning af elever med andet modersmål end dansk.

Et fælles fokus med fælles ansvar 

Dén undertitel har vi givet næste års Fælles Mål-konference, for i en tid, hvor det inden for dette område primært er organiseringen af undervisningstilbuddet, der fylder spaltepladsen og diskussionerne, er det - måske mere end nogen sinde - vigtigt at have fokus på både kvaliteten af undervisningen og den oplevede trivsel for de børn og unge, det handler om - børn med mange og forskellige oplevelser, udfordringer og resurser i bagagen.

Denne opmærksomhed er et fælles anliggende for hele skolen. Skolens ledelse og alle lærere og pædagoger omkring et barn er med til at sikre kvaliteten af barnets skolegang, både når det drejer sig om den sproglige og faglige udvikling, og når det kommer til den gode oplevelse med at være i skolen. Ansvaret er fælles.

Dagens gang

Konferencedagen starter med morgenkaffe inden en fælles formiddag med plenumoplæg. Efter en vanlig dejlig frokost vælger du to ud af seks spændende temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt. Der er relevante grupper, hvad enten du arbejder i modtagelsesklasser, i almenklasser med mange tosprogede elever eller er konsulent.

Programmet er under udarbejdelse - folder med det endelige program lægges op her på siden ultimo 2017. Vi kan dog allerede nu afsløre, at journalist og forfatter Abdel Asiz Mahmoud kommer med et foredrag om sine erfaringer fra sin egen skoletid med at være ny, tosproget elev.


Tilmelding senest 28. februar 2018

Vi håber, vi ses til en berigende dag den 5. april, hvor vi igen indtager Helnan Marselis Hotel i Aarhus.