Fælles Mål for dansk som andetsprog 2017

En dag med fokus på undervisning af elever med andet modersmål end dansk.

- Det er stadig aktuelt..!

Dén undertitel har vi givet årets Fælles Mål-konference, for med de mange politiske og strukturelle ændringer, der for tiden sker inden for undervisningen af tosprogede børn og unge, er der brug for at huske på, at det er virkelige børn og unge, det handler om - børn med mange og forskellige oplevelser, udfordringer og resurser i bagagen.
- Og på tværs af forskellige baggrunde og forudsætninger er det disse børns sproglige udvikling og muligheder, vi har ansvar for i skolen, uanset hvilke strukturer og modeller, den enkelte kommune lægger ned over området.

Viden om undervisning af børn med dansk som deres andetsprog er fortsat aktuelt - måske mere end nogen sinde?!

Fælles formiddag

I den fælles del af programmet kan du opleve følgende:

 • Fælles mål for dansk som andetsprog - det er stadig aktuelt
  v/Kitte Søndergaard Kristensen, Pædagogisk konsulent, VIA Efter- og videreuddannelse
 • Den gode modtagelse af nyankomne børn og unge - inkluderende eksklusion eller ekskluderende inklusion?
  v/Maria Neumann Larsen Lektor, Videreuddannelsen, Professionshøjskolen UCC
 • Danskundervisning på arabisk med Khaled
  v/Khaled Ksibe Studerende, bygningsingeniørstudiet, Aarhus Universitet

 • Sproglig udvikling i fagene
  v/Birgitte Bækgaard Læringskonsulent, Undervisningsministeriet

Temagrupper 

Efter den vanligt dejlige frokost vælger du to ud af seks spændende temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt. Der er relevante grupper, hvad enten du arbejder i modtagelsesklasser, i almenklasser med mange tosprogede elever eller er konsulent.

Hent folder med hele programmet nederst på siden.


Tilmelding senest 28. marts 2017

Vi håber, vi ses til en berigende dag den 6. april, hvor vi igen indtager Helnan Marselis Hotel i Aarhus.