Micro:bit i Region Midtjylland

VIA Center for Undervisningsmidler sætter i efteråret 2017 et udviklingsprojekt om brugen af micro:bit i undervisningen

Hvem deltager:
28 skoler fordelt på 17 ud af de 19 kommuner i region Midtjylland deltager. Desuden deltager 13 andre skoler i et lidt mindre omfang. Fra starten var det egentlig kun meningen at 4 skoler skulle deltage, men interessen var så overvældende at 59 skoler ønskede at deltage. VIA Center for Undervisningsmidler valgte at udvide antallet og med støtte fra Fonden for Entreprenørskab blev det muligt at udvide deltagerantallet yderligere.

Hvad er micro:bit:
Micro:bit er en micro-controller bygget til undervisningsbrug. Micro:bit kan kodes på en meget enkelt måde. Der kan kobles sensorer til den.

Hvilke fag:
Micro:bit vil være oplagt at bringe i anvendelse i natur/teknologi, fysik/kemi, håndværk/design og matematik.

Hvilke trin:
Projektet vil primært køre på mellemtrinnet og i udskolingen. 
Der vil ofte være mere end en klasse, der arbejder med micro:bit på hver skole.

Vi tilbyder:
Klassesæt af micro:bit og eksternt udstyr i projektperioden (for skoler med fuld adgang)
Færdige forløb til afprøvning
Mulighed for adgang til evt. ekstra udstyr (for skoler med fuld adgang)
Kursusopstart på tre timer
Online støtte og udvikling af ideer med konsulenter
Besøg på skolen af konsulent (for skoler med fuld adgang)

Vi forventer:
Afprøvning og tilbagemelding på de udarbejdede forløb
Deltagelse i kursus og online-gruppe
Mulighed for besøg på jeres skole
Gerne flere klasser involveret
Nysgerrighed og åbenhed

Vi håber på:
Egne ideer til undervisningsforløb
Lyst til at lege
Stor lyst til at videndele omkring brugen af micro:bit

Yderligere oplysninger: 
VIA Center for Undervisningsmidler
v/ Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87552781

Ekstern konsulent Torben Baunsø 
Håndværk/design Mette Lynnerup