Micro:bit i Region Midtjylland

VIA Center for Undervisningsmidler tilbyder i efteråret 2017 fire skoler at deltage i et udviklingsprojekt om brugen af micro:bit i undervisningen

Hvad er micro:bit:
Micro:bit er en micro-controller bygget til undervisningsbrug. Micro:bit kan kodes på en meget enkelt måde. Der kan kobles sensorer til den.

Hvilke fag:
Micro:bit vil være oplagt at bringe i anvendelse i natur/teknologi, fysik/kemi, håndværk/design og matematik.

Hvilke trin:
For to af skolerne vil projektet primært skulle køre i udskolingen, mens det på de to andre skoler skal igangsættes på mellemtrinnet. 
Der må meget gerne være mere end en klasse, der arbejder med micro:bit på hver skole.

Vi tilbyder:
Klassesæt af micro:bit og eksternt udstyr i projektperioden 
Færdige forløb til afprøvning
Mulighed for adgang til evt. ekstra udstyr
Kursusopstart på tre timer
Online støtte og udvikling af ideer med konsulenter
Besøg på skolen af konsulent

Vi forventer:
Afprøvning og tilbagemelding på de udarbejdede forløb
Deltagelse i kursus og online-gruppe
Mulighed for besøg på jeres skole
Gerne flere klasser involveret
Nysgerrighed og åbenhed

Vi håber på:
Egne ideer til undervisningsforløb
Lyst til at lege
Stor lyst til at videndele omkring brugen af micro:bit

Ansøgningsfristen er nu overskredet
Skoler, der har ansøgt, kan forvente svar i løbet af uge 25.
Yderligere oplysninger: 
VIA Center for Undervisningsmidler
v/ Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87552781

Ekstern konsulent Torben Baunsø 
Håndværk/design Mette Lynnerup