Søg og du skal finde - informationssøgning på nettet

Med iPrøven i dansk ligger der nu formelle krav til at søge kvalificeret på nettet. Kurset vil bibringe dig nogle vigtige værktøjer til at udvikle elevernes informationskompentencer, når de søger på nettet.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Vigtige værktøjer til dansklæreren til at udvikle elevernes informationskompetencer, når de søger på nettet

  1. Baggrundsviden om informationskompetence og Googlegenerationens udfordringer
  Hvilke udfordringer stilles vi som undervisere overfor med Googlegenerationens entre i klasserummet?
  Googler vi godt nok, og er det nok blot at kunne google?
  Hvordan udvikler man effektive søgestrategier?

  2. Søg, vurder, brug i praksis
  Her præsenteres og afprøves en række konkrete undervisningsaktiviteter i forhold til at kunne søge kvalificereret, kritisk vurdere og anvende informationer fra nettet så det bliver til elevens egen viden.
  Kort introduktion til iPrøven i dansk med blik for, hvordan man begynder at inddrage nettet i danskfaglige forløb fra 5.-9.klasse.

  3. Brug af nettet i eget undervisningsforløb
  Præsentation af to større undervisningsforløb med udgangspunkt i informationssøgning og brug af nettet og med blik på didaktik og metode.
  Udarbejdelse af eget undervisningsforløb som kan bruges i egen klasse med Ken som vejleder.

  Bemærkninger

  Alle deltagerne skal medbringe en bærbar computer

  Målgruppe

  Dansklærere 7. - 10. kl., læringsvejledere og andre interesserede

  Instruktører

  Ken Helge Dolva - Lærer, cand.pæd. i didaktik, og lærebogsforfatter

  Fagområder

  Dansk: Udskoling

  Aarhus C

  Pris
  850 kr.
  Dato og tid
  27. september 2017 kl. 10 - 15
  Kursus nr.
  CFU17024
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  27.09.2017 - kl. 10.00-15.00
  Pris
  850 kr.
  Tilmeldingsfrist
  27.08.2017
  Kursus nr.
  CFU17024