Retskrivning i grundskolens ældste klasser

Få større viden om, hvilke krav der stilles til eleverne ved den afsluttende prøve i retskrivning, og inspiration til, hvordan du ruster eleverne til at klare prøven bedst muligt. I kurset vil der indgå praksisnære øvelser

Om kurset

 • Beskrivelse

  På kurset får du indsigt i, hvad eleverne typisk har svært ved indenfor dansk retskrivning, og du får inspiration til, hvordan du kan arbejde målrettet med en række prøverelevante problemområder.

  Folkeskolens afsluttende prøve i retskrivning stiller ganske omfattende krav til eleverne - og dermed også til de lærere, der har ansvaret for, at eleverne kan honorere de krav, prøven stiller. Kunsten at stave rigtigt forudsætter selvfølgelig, at man har tilegnet sig de grundlæggende stavetekniske færdigheder: lydanalysen og omsætningsreglerne fra lyd til skrift. Dét har heldigvis langt de fleste elever i grundskolens ældste klasser. De fejl, man ser i elevernes retskrivningsopgaver (og i skriftlig fremstilling), er meget ofte grammatisk betingede fejl, dvs. fejl der skyldes manglende grammatisk opmærksomhed, fx udeladelse af nutids-r i verber som referere og ændre, forkert fordeling af endelserne -ene og -ende, forkert fordeling af visse verbers nutids- og datidsformer: lykkes/lykkedes, synes/syntes mfl.

  Prøven i retskrivning handler ikke blot om retskrivning i snæver forstand. Eleverne skal også demonstrere, at de kan sætte komma, læse korrektur og i det hele taget ræsonnere grammatisk. Der er med andre ord behov for at sætte fokus på elevernes grammatiske opmærksomhed.

  I kurset vil der indgå praksisnære øvelser.

  Bemærkninger

  Kursisterne bedes medbringe iPad/computer

  Målgruppe

  Dansklærere 7.-10. kl., læsevejledere og andre interesserede

  Instruktører

  Jørgen Schack - Seniorforsker og medlem af opgavekommissionen

  Fagområder

  Dansk: Udskoling

  Aarhus C

  Pris
  800 kr.
  Dato og tid
  5. september 2017 kl. 12:30 - 16:00
  Kursus nr.
  CFU17423
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  05.09.2017 - kl. 12.30-16.00
  Pris
  800 kr.
  Tilmeldingsfrist
  07.08.2017
  Kursus nr.
  CFU17423