Tysklærernes dag 2017

Tysklærernes dag er "Tyskundervisning anno 2017". Oplægsholderne vil give spændende bud på, hvordan du som tysklærer kan arbejde med feedback, sociale medier, rap og udtale samt den nyeste viden om tyskfaget og prøverne fra UVM.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Overskriften for Tysklærernes dag er "Tyskundervisning anno 2017". Oplægsholderne vil give spændende bud på, hvordan der kan arbejdes med feedback, sociale medier, rap samt den nyeste viden om tyskfaget og prøverne fra UVM.

  Program:
  8.30: Kaffe
  9.00: * "Feedback i tyskundervisningen - en vej til høj læring" ved pædagogisk konsulent Mette Stange
  10.30: Pause
  10.45: "Nyt fra UVM" ved læringskonsulent Lene Laursen
  11.45: Frokost
  12.45 ** Workshop 1: "Bliv klædt på til tyskundervisning med de sociale medier" ved EMU-redaktør Christian Falkesgaard Brendholdt
  * eller *** Workshop 1: "Feedback og skriftlighed" ved pædagogisk konsulent Mette Stange
  14.15: Kaffepause
  14.30: *** Workshop 2: "Feedback og skriftlighed" ved Mette Stange eller **** Workshop 2: "Lær tysk med rap" ved BA i Sprog og Kommunikation Zoran Lekovic
  16.00: Kort evaluering

  * Oplæg - Feedback i tyskundervisningen - en vej til høj læring!
  En god undervisning med elever der lærer og involverer sig i både undervisning og egen læreproces. Hvad mon der skal til for at opnå det?
  Der er flere elementer, der er vigtige. For det første skal man skabe et trygt læringsmiljø, hvor det er ok at begå fejl, og hvor det at arbejde med læringsmål er udgangspunktet for den faglige tilrettelæggelse af undervisningen. Så skal undervisningen naturligvis være struktureret og læreren skal være tydelig. Herefter kan læreren begynde at arbejde med feedback til eleverne og med kammerat-feedback.
  Oplægget giver et bud på, hvordan vi kan skabe en undervisning, hvor der bliver plads til at give og modtage feedback. Desuden får deltagerne helt konkrete eksempler på, hvordan forløb kan struktureres, og hvad feedback til den enkelte elev går ud på. **Bliv klædt på til tyskundervisning med de sociale medier.
  Hvordan inddrager du Facebook, Twitter og Instagram i tyskundervisningen?
  På workshoppen får du en introduktion til undervisningsforløb på EMU, hvor eleverne aktivt skal bruge tysk til at kommunikere via de sociale medier.
  Hvad er vigtigt at vide ift. sprogbrug, og hvordan kan man arbejde med typiske udtryk og vendinger, så eleverne lærer dem? Hvilke muligheder er der for at integrere arbejdet med elevernes mundtlige og skriftlige kompetencer via de sociale medier?
  Vær med til at afprøve strategier og sproglig praksis på nettet med andre tyskkolleger og få et overblik over muligheder og faldgruber ved inddragelsen af de sociale medier i tyskundervisningen.

  ***Workshop - Feedback og skriftlighed
  12.45-14.15 og 14.30-16.00
  På workshoppen arbejder vi med feedback og skriftlighed.
  Hvordan kan vi styrke elevernes skriftlige kompetencer ved at give god konstruktiv feedback? Deltagerne skal arbejde med forskellige øvelser og opgaver, der kan anvendes i egen undervisning. Vi kigger både på specifikke grammatiske områder og generelle strategier til skriveundervisningen.
  Workshoppen henvender sig til lærere i udskolingen.

  **** Workshop - Lær tysk med tysk rap
  Workshoppen vil bestå af et oplæg om min tilgang til sprog gennem rap og brug af rap i undervisningen. Oplægget vil være praksisorienteret og henvender sig til folkeskolelærere, der vil arbejde med ordforråd og udtale på en anderledes måde gennem en musisk tilgang. Der gives konkrete videoeksempler, der suppleres med en række øvelser, der får eleverne op af stolen og ud på gulvet i arbejdet med rap, ordforråd og strukturer. Metoderne kan benyttes på mange rap-tekster.

  Målgruppe

  Tysklærere i grundskolen 5.-10. klasse

  Instruktører

  Mette Stange - Selvstændig konsulent, forfatter og underviser
  Zoran Lekovic - Bachelor i Sprog og Kommunikation
  Lene Laursen - Læringskonsulent og lærer
  Christian Falkesgaard Brendholdt - EMU-redaktør for Tysk

  Fagområder

  Fremmedsprog: Tysk

  Aarhus C

  Pris
  1375 kr.
  Dato og tid
  7. september 2017 kl. 8:30 - 16:00
  Kursus nr.
  CFU17442
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  07.09.2017 - kl. 08.30-16.00
  Pris
  1375 kr.
  Tilmeldingsfrist
  07.08.2017
  Kursus nr.
  CFU17442