Til dig, der skal have dansk i 1. klasse

Med udgangspunkt i skolereform og Forenklede Fælles Mål kan du hente inspiration til læse- og skriveundervisning, inddragelse af it, bevægelse i undervisningen, klasseledelse, målstyret undervisning samt blive præsenteret for CFU's tilbud til netop dig og din klasse.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Fire dage med oplæg, inspiration og idéer til praksis. Et kursustilbud, der klæder dig på til at komme godt i gang med danskundervisningen i første klasse.

  Dag 1: Læsning v/konsulent Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU
  Læsning i første klasse handler både om at få automatiseret afkodningen og at udvikle sprogforståelse. Begge dele vægtes i FFM, og denne dag vil fokusere på hvordan danskundervisningen kan tilrettelægges så begge områder tilgodeses med udgangspunkt i nyere forskning.

  Dag 2: Fortolkning og Faglig læsning v/konsulent Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU
  Målet med denne dag er at give inspiration til arbejdet med de to overordnede genrer: Fiktion og Fakta. Det handler således både om tekstforståelse og fortolkning. Der tages udgangspunkt i to eksemplariske forløb.

  Dag 3: Godt begyndt er halvt fuldendt - om trivsel i klassen
  v/konsulent og underviser på AKT uddannelsen Jens Møller Andersen
  Børn møder i skolen med vidt forskellige udviklede potentialer. Det afspejles i deres kompetencer. Nogle er helt sikre på deres evner og kvaliteter og stiller krav om udfordringer. Andre har hele livet igennem været nødt til at spille op til omgivelserne for at få informationer om, hvad der i de enkelte tilfælde forventes af dem.
  Dagen vil sætte fokus på de enkelte elevers vidt forskellige kompetencer med henblik på etablering af et læringsrum, der kan tilgodese, stimulere og udfordre hver enkelt.
  Nøgleord: Inklusion, klasserumsledelse, klassekultur, elevernes sociale kørekort, skole-hjemsamarbejde, klassemødet og konflikthåndtering.

  Dag 4: It i første eller Fremstilling v/indskolingskonsulenterne Morten Eidorff Langballe og Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU
  Eleven som producent vægtes højt i FFM, og der bør arbejdes med både digitale og skriftsproglige kompetencer. Denne dag kan der vælges mellem:
  a) Eleven som digital producent samt it som redskab til inklusion og differentiering. En dag, hvor du bliver præsenteret for en masse ideer og med tid til afprøvning.
  b) Det kræver undervisning, at gøre eleverne til gode skribenter. Kurset sætter fokus på, hvorledes vi i praksis udvikler kompetencer omkring forberedelse, fremstilling, respons samt præsentation og evaluering.

  Målgruppe

  Lærere og pædagoger, der skal undervise i dansk i første klasse.

  Instruktører

  Irene Marianne Skovsted Pedersen - Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik
  Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent
  Morten Eidorff Langballe - Pæd. konsulent

  Fagområder

  Dansk: Indskoling

  Aarhus C

  Pris
  4000 kr.
  Dato og tid
  12. juni 2017 kl. 9 - 15
  13. juni 2017 kl. 9 - 15
  14. juni 2017 kl. 9 - 15
  15. juni 2017 kl. 9 - 15
  Kursus nr.
  CFU17823
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  12.06.2017 - kl. 09.00-15.00
  Pris
  4000 kr.
  Tilmeldingsfrist
  07.06.2017
  Kursus nr.
  CFU17823