E-bøger i undervisningen - læs dem på computer eller iPad

Vi udlåner en lang række e-bøger til alle klassetrin på lige vilkår med almindelige bøger.

Ud over den æstetiske og multi-mediale oplevelse er der mange fordele ved e-bøger i undervisningen. De fleste e-bøger kan afvikles med syntetisk tale på computere med de rette hjælpeværktøjer, og så er der ingen risiko for bortkomne og for sent afleverede eksemplarer. 

CFU tilbyder pt. mere end 100 forskellige skønlitterære titler, der henvender sig til både indskoling, mellemtrin og udskoling - og der kommer løbende flere til.


Book e-bøger gennem mitCFU 

Du booker e-bøgerne på stort set samme måde som almindelige bøger. Du booker et vist antal eksemplarer af en bestemt titel, men kan ligesom ved øvrige materialer naturligvis opleve, at en e-bogs-titel er udlånt, eller at der på et givent tidspunkt ikke er flere eksemplarer; det er et spørgsmål om antallet af købte licenser. 

Du låner e-bøgerne gennem søgefunktionen mitCFU - log ind med UNI-Login. Her kan du også let orientere dig og lade dig inspirere af andre materialer. 

Læs e-bøger med flere enheder 

E-bøgerne kan læses med forskellige enheder, som fx computere, iPad’s og visse øvrige tablets og smartphones. På computere er der brug for et program til e-bogslæsning, mens der på tablets ofte er en medfølgende e-bogslæser-app. 


Udfordringer ved download 

Nogle af vores e-bøger minder om en bog på skærm, mens andre har fået tilføjet multimedieindhold som fx lyd og video og befinder sig i grænselandet for, hvad vi normalt forstår ved en bog. Forlaget har optimeret e-bøger med multimedieindhold til iPad, mens alle øvrige e-bøger også kan læses på computere og tablets. Man kan ikke altid være sikker på at få alle multimediale elementer med, når man benytter andre devices end iPad. CFU arbejder derfor på at finde andre måder at afspille e-bøgerne på. Simple e-bøger, som fortrinsvis indeholder tekst, fylder meget lidt og vil relativt hurtigt kunne downloades på alle trådløse net. Download af multimedietunge e-bøger tager lidt længere tid. 

Vi håber, at I på skolerne bliver glade for muligheden for at låne skønlitterære e-bøger, og vi glæder os til at høre om erfaringerne med de forskellige typer af e-bøger.

God fornøjelse