Køb af læremidler

Materialeudvalg

Vi har etableret tre fagdelte materialeudvalg, der beslutter, hvad vi skal købe til vores udlånssamling. Her sidder lærerrepræsentanter, CFU-konsulenter og repræsentanter fra kommunerne. Materialeudvalgene holder møde to gange om året.

 

Send os også dine ideer

Hvis du er underviser på en af skolerne i VIAs dækningsområde, kan du foreslå materialer, du mener, vi bør købe. Så hvis du har et ønske om en eller flere titler, som du gerne vil kunne låne hjem til dine elever, så send os endelig dine forslag. Forslagene til indkøb skal være sendt til os senest to uger før møderne afholdes. Dine forslag kommer så i betragtning på vores næste materialevalgsmøde. 

Hent forslagsseddel 

Du udfylder sedlen med dine ideer og kontaktinformationer, gemmer den på din egen computer og sender den som vedhæftet fil til os på: cfu@viauc.dk 

Se de seneste indkøb til udlånssamlingen > Nyeste titler i udlånssamlingen

 

Se de seneste indkøb

Vær på forkant med nye bestillinger og se de titler, der er blevet besluttet på vores seneste materialevalgsmøder. Disser titler kan du booke fra og med januar 2017:

Nyt på vej til dansk, specialundervisning, dansk som andetsprog og de praktisk musiske fag 

Nyt på vej til fremmedsprogene

Nyt på vej til matematik, kultur- og naturfagene 

 

Se, hvilke titler, vi overvejer

Log ind med dit UNI-Login, og se  de titler, der er i spil på de næstekommende materialeudvalgsmøder:

Dét overvejer vi til dansk, specialundervisning, dansk som andetsprog og de praktisk-musiske fag

Dét overvejer vi til fremmedsprogene

Dét overvejer vi til matematik, kultur- og naturfagene