Micro:bit i Region Midtjylland

Ny runde med opstart i februar 2018 i stort udviklingsprojekt om brugen af micro:bit i undervisningen

Brugen af micro:bit i skolens faglige undervisning er et omdrejningspunkt for et større udviklingsprojekt, som VIA CFU har sat i gang i Region Midtjylland i efteråret 2017. I foråret 2018 tilbyder vi en række nye skoler at deltage i projektet.

I efteråret 2017 afviklede VIA CFU et projekt med deltagelse af 28 skoler og omkring 70 lærere. Projektet har givet rigtig mange positive tilkendegivelser, og de fleste af skolerne er nu selv ved at indkøbe micro:bit. - Vi håber, vi også denne gang oplever en stor interesse for brugen af micro:bit. 
Læs rapport fra første del.

 

Vær med i projeket

I projektet om micro:bit er der vægt på den digitale didaktik. Sammen med skolerne afprøver konsulenter muligheder ved brug af micro:bit i den fagfaglige undervisning. 

VIA CFU tilbyder alle skoler, som deltager i projektet, opstartskurser, onlinestøtte og idéudvikling. Herudover låner de skoler, der deltager i projektets fulde omfang, micro:udstyr hos VIA CFU. Fra projektets start får skolerne stillet eksemplariske forløb til rådighed, hvorefter de deltagende lærere og elever selv skal være med til at kvalificere eksisterende forløb og udvikle nye. Undervejs i processen får skolerne sparringsbesøg af konsulenter fra VIA CFU eller af eksterne konsulenter, der er tilknyttet projektet.

 

Kursusdage og priser

Opstartskursus d. 01.03.18 kl. 13.00-16.00

Pris for at deltage i opstartskurset, som er en forudsætning for at være med: 500 kr.
Tilmeld dig opstartskurset

On-line-kursus d. 21.03.18 og 11.04.18 begge gange fra kl.14.00-15.00 (ikke et krav om deltagelse) 

Udviklingsprojektet her i foråret 2018 baserer sig på de erfaringer, vi har opsamlet i efteråret 2017.

 


Fakta om projektet

Micro:bit er en micro-controller, der i undervisningen kan bruges i mange forskellige faglige sammenhænge. I naturfagene kan de små bit eksempelvis løbende indhente og videresende temperaturoplysninger, og i håndværk og design er der store muligheder i arbejdet med blandt andet lys, dioder og tekstiler og anden form for wearables, som man kalder teknologi, man kan ’tage på’.

Hvad er micro:bit

Micro:bit er en micro-controller bygget til undervisningsbrug. Micro:bit kan kodes på en meget enkelt måde. Der kan kobles sensorer til den.

Hvilke fag

Micro:bit vil være oplagt at bringe i anvendelse i natur/teknologi, fysik/kemi, håndværk/design og matematik.

Hvilke trin

Projektet vil primært køre på mellemtrinnet og i udskolingen. 
Der vil ofte være mere end en klasse, der arbejder med micro:bit på hver skole.

Vi tilbyder

Klassesæt af micro:bit og eksternt udstyr i projektperioden (for skoler med fuld adgang)
Færdige forløb til afprøvning
Mulighed for adgang til evt. ekstra udstyr 
Kursusopstart på tre timer
Online støtte og udvikling af ideer med konsulenter

Vi forventer

Deltagelse i kursus og online-gruppe
Gerne flere klasser involveret
Nysgerrighed og åbenhed

Vi håber på

Egne ideer til undervisningsforløb
Lyst til at lege
Stor lyst til at videndele omkring brugen af micro:bit
Mulighed for besøg på jeres skole
Afprøvning og tilbagemelding på de udarbejdede forløb

 

Yderligere oplysninger

VIA Center for Undervisningsmidler
v/ Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87 55 27 81

Ekstern konsulent Torben Baunsø 
Håndværk/design Mette Lynnerup  metl@via.dk 87 55 27 14
Naturfag Stefan Mortensen  stmm@via.dk 87 55 27 09 

De deltog i efteråret 2017

28 skoler fordelt på 17 ud af de 19 kommuner i region Midtjylland deltog. Desuden deltog 13 andre skoler i et lidt mindre omfang. Fra starten var det egentlig kun meningen at 4 skoler skulle deltage, men interessen var så overvældende at 61 skoler ønskede at deltage. VIA Center for Undervisningsmidler valgte at udvide antallet og med støtte fra Fonden for Entreprenørskab blev det muligt at udvide deltagerantallet yderligere.

 • Skovvangskolen, Favrskov       
 • Østervangskolen, Favrskov       
 • Gjellerupskolen, Herning         
 • Rathlouskolen, Odder            
 • Vestsalling Skole og Daginstitution, Skive             
 • Horsens Byskole, Horsens        
 • Tvis,Holstebro      
 • Højvangskolen, Horsens        
 • Havndal Skole, Randers        
 • Mølleskolen, Skanderborg 
 • Ådalssskolen, Syddjurs       
 • Juelsminde Skole, Hedensted    
 • Trekløverskolen, Silkeborg       
 • Tørring Skole, Hedensted    
 • Langhøjskolen, Stuer             
 • Tranbjergskolen, Aarhus          
 • Lemtorpskolen, Lemvig          
 • Vestre Skole, Viborg           
 • Thyborøn Skole, Lemvig          
 • Sdr. Felding Skole, Herning
 • Præstelundskolen, Ikast              
 • Tarm Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Borris Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Bork Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Lindved Skole, Hedensted    
 • Nr. Vium-Troldhede Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Ringkøbing Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Spjald Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Kirkeskolen, Ringkøbing/Skjern
 • Hvide Sande Skole, Ringkøbing/Skjern
 • Bakkegårdsskolen, Aarhus          
 • Låsby Skole, Skanderborg 
 • Egebakkeskolen, Aarhus          
 • Rårup Skole, Hedensted    
 • Lundskolen, Horsens        
 • Stensballe Skole,Horsens        
 • Harboøre Skole, Lemvig          
 • Hedensted Skole, Hedensted    
 • Holstebro Friskole, Holstebro      
 • Århus Privatskole, Aarhus          
 • Glud Skole, Hedensted
 • Vestermarkskolen, Odder            
 • Skanderborg Ungdomsskole, Skanderborg