Livsduelighed, dannelse og læring i et styrkeperspektiv

Sæt fokus på elevernes trivsel gennem et styrkeperspektiv - skab motivation for læring gennem konkrete værktøjer der italesætter elevernes ressourcer frem for deres mangler.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Få konkrete værktøjer til at fremme elevernes trivsel og livsduelighed med italesættelse af elevernes styrker i stedet for mangler

  Vi oplever i dag en ungekultur, hvor stress, præstationsangst og kravet om robusthed og livsduelighed er en udfordring for mange unge. Et stigende antal unge føler sig presset, både når det gælder uddannelsesvalg og -gennemførsel, og når det gælder deltagelse i en ungekultur, der i stigende grad handler om selviscenesættelse på bl.a. sociale medier. Den store udfordring for de professionelle omkring de unge er bl.a., hvordan vi varetager dannelsesopgaven og skaber livsduelighed hos de unge, så de føler sig robuste og har strategier til at håndtere sig selv, når livet bider fra sig. Dette kursus giver konkrete indsigter og værktøjer til, hvordan vi kan løse opgaven i et styrkeperspektiv, der understøtter det afgørende paradigmeskifte, der betyder, at vi går fra at italesætte hinanden og os selv i et mangelsyn til i stedet at gøre det i et ressourcesyn, hvor de personlige karakterstyrker kommer i fokus og skaber grobund for trivsel, motivation og læring.

  Program:
  - Introduktion til arbejdet med dannelse, livsduelighed, trivsel og personlig alsidig udvikling i et styrkeperspektiv.
  - Lidt fakta om de unge
  - Hvori består dannelsesopgaven?
  - Hvad vil det sige at være livsduelig og robust?
  - Introduktion til den Positive Psykologi og de 24 styrker som værktøj.
  - Implementering af styrkeperspektivet i arbejdet med: 1. Læring, 2. Uddannelsesparathed, 3. Målsætninger, 4. Livsduelighedstemaer
  - Afrunding på dagen og evaluering

  I prisen er inkluderet, at alle kursister får en kursusmappe og et sæt styrkekort (værdi: 100 kr.).

  Bemærkninger

  Louise Tidmand er en trænet foredrags- og kursusholder indenfor forskningsbaseret trivsel og er Styrkeakademiets pædagogiske leder. Louise er uddannet lærer og med mere end 15 års undervisningserfaring kombineret med en Kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi og sit nuværende Ph.D.- studie i positiv psykologi og livsduelighed, er hun din garanti for en praksisnær tilgang til det pædagogiske arbejde. Louise har udgivet bøger til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Netop i år er Louise blevet nomineret til prisen "Outstanding Practitioner Award" af det internationale Positiv Psykologi Forbund, IPPA. http://styrkeakademiet.dk

  Målgruppe

  Lærere og ledere ved de gymnasiale uddannelser samt VUC og dansk udskoling

  Instruktører

  Louise Tidmand

  Fagområder

  Dansk: Udskoling
  Ungdoms- og voksenundervisere: Gymnasiekurser, VUC-kurser

  Aarhus C

  Pris
  1270 kr.
  Dato og tid
  24. september 2018 kl. 9 - 15
  Kursus nr.
  CFU18016
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  24.09.2018 - kl. 09.00-15.00
  Pris
  1270 kr.
  Tilmeldingsfrist
  24.08.2018
  Kursus nr.
  CFU18016