Film og kortfilm til fremmedsprogene

Fremmedsprogsunder-
visningen kan beriges med brug af film og kortfilm, som CFU har gode bud på. Se vores genveje og beskrivelser.

CFU har mange gode bud på film og kortfilm til fremmedsprogsundervisningen. Film i sig selv kan være en stor motivationsfaktor for eleverne.

Filmene giver mulighed for flere måder at lære om sproget, identiteten, kulturen og samfundet på, såvel auditivt som visuelt.

Der findes også et stort udvalgt på Youtube og andre gode portaler.

Film og kortfilm til alle klassetrin

CFU har udvalgt lærerige film og kortfilm til alle alderstrin og temaer.

Nogle af filmene har en pædagogisk vejledning, hvor du kan få ideer til undervisningen, diskussionsspørgsmål og forslag til aktiviteter.
Vejledningerne findes under posten på mitCFU.

Hvorfor arbejde med film i sprogundervisningen?

Elevernes sprogindlæring kan styrkes, idet kombinationen af lyd, tale og billeder imødekommer både de auditivt og visuelt orienterede elever.

Film kan åbne et vindue til forskellige befolkningsgruppers dagligliv, levevilkår, værdier og normer samt kultur- og samfundsforhold i forskellige lande.

Film kan også formidle regionale varianter af sprogene.

Visuel og auditiv undervisning

Billederne fortæller deres historie, uanset hvor godt man forstår sproget, og kan således hjælpe bogligt svage elever.

Samtidigt fascinerer filmmediet og vækker følelser. Fascinationen kan bruges som motivationsfaktor i undervisningssammenhænge.

 

Generelle ideer til at arbejde med film i engelsk og tysk:

Engelsk

Tysk


Find spillefilm på mitCFU

Engelsk 1-6 klasse

Engelsk 7-10 klasse

Tysk 5-10 klasse

Fransk 5-10 klasse

Find kortfilm på mitCFU

Engelsk 1.-2. klasse 

Engelsk 3.-6. klasse 

Engelsk 7.-10. klasse 

Tysk 3.-6. klasse

Tysk 7.-10. klasse 

Fransk 5.-6. klasse


Fransk 7.-10. klasse

Film English

Kortfilm til engelsk med opgaver

Klik på Film lessons

Filmcentralen

Film og undervisningsmaterialer

You Tube

Find julereklamer fra eksempelvis Sainsbury and Marks and Spencer

You Tube

Kortfilm til tyskundervisningen

Goethe Institut