Bliv skarp på inklusion - brug VIA CFU

Inkluderende undervisning

- herunder specialpædagogik

Alle børn har brug for at være en anerkendt del af et fagligt og socialt fællesskab. Her finder du hjælp til valg af læremidler, konkrete ideer og kurser til og om arbejdet med inkluderende læreprocesser - både i almenklasser og specialregi.

Fokus på

Inklusion på dagsordenen 

Inklusion handler om, at ethvert barn skal være en deltagende, anerkendt og aktiv del af fællesskabet. 
Brug VIA CFU i dit trivselsarbejde

Trivsel & relationer

Hent inspiration og konkrete ideer til arbejdet med trivsel, relationskompetence og konflikthåndtering.

Få hjælp til din undervisning af ordblinde elever på VIA CFU

Til dig med ordblinde elever

Hent viden, gode ideer og nyttige links - og lån læremidler hjem til dine elever.

Hjælp børn med diagnoser - brug VIA CFU

Børn med diagnoser

Få input til materialer og tilgange til undervisningen.
Lån læremidler til inkluderende, differentierende undervisning

Læremidler til alle

Nogle læremidler lægger mere op til differentiering end andre. Find læremidler til en inkluderende undervisning.

Klasserumsledelse - lær mere på VIA CFU

Klasserumsledelse

God styring af klassen og undervisningen har betydning for både faglighed og trivsel. Find ideer og redskaber til, hvordan man kan gøre.