Konkurrencer og forløb

Når man arbejder med innovation og entreprenørskab i sin undervisning, kan det give en ekstra dimension for underviseren og  motivation for eleverne at bruge undervisningen i sammenhæng med en konkurrence.

Der findes en del oplagte muligheder, som fordeler sig på forskellige klassetrin. Nedenfor kan du læse om konkurrencer og forløb, som stimulerer elevernes handlekraft, kreativitets- og innovationskompetencer.

 • Naturfagsmarathon

  Kreativ, innovativ og eksperimenterende undervisning i natur/teknologi

  Målgruppe 5.-6. klasse
  Naturfagsmaraton er et natur/teknologi-undervisningsforløb af 8-10 ugers varighed for 5.-6. klasserne. I
  hvert NFM kan der deltage op til 20-24 klasser. Undervisningsforløbet stiller eleverne over for 10
  opgaver, som klassen skal løse i fællesskab. Da opgaverne er åbent formuleret, er der ikke kun én
  løsning på opgaverne, men mange løsninger. Derfor skal eleverne være kreative, innovative og
  eksperimenterende, når de skal finde deres bedste løsning.
   
  Efter eleverne har arbejdet med løsning af opgaverne, mødes alle de deltagende klasser i en hal, hvor
  de dyster om, hvem der har lavet de bedste løsninger. Klassernes løsninger er ofte meget forskellige,
  hvilket kan give eleverne og lærerne inspiration til nye løsninger.
   
  Formålet med NFM er:
  - At eleverne oplever og arbejder med naturfag på en helt anden og ny måde og derigennem
  ændrer synet på og lysten til natur/teknologi.
  - At eleverne oplever, at svarene på spørgsmål ikke skal komme fra læreren - heller ikke hvis
  læreren har svaret - og at de på egen hånd kan finde viden og løse problemer.
  - At eleverne kan være kreative og innovative.
   
  Derudover er det også målet:
  - At eleverne bliver mere bevidste om naturfagenes metoder, metodernes særkende og styrker,
  og i hvilke situationer de er fordelagtige at anvende.
  - At faglig viden kan anvendes f.eks. til at gøre løsningerne bedre eller forudsige
  hændelsesforløb.
  - At klasserne får et alternativt læringsrum, der stimulerer den eksperimenterende arbejdsform.
  - At eleverne kan anvende og trænes i brugen af den naturvidenskabelige metode(NVA) til at
  finde ny viden eller nye løsninger.
  - At eleverne kan anvende deres faglige viden og metoder i nye situationer.
  - At eleven oplever gennem samarbejde med andre at kunne finde viden og løse problemer, som
  man ikke kunne alene.
  - At synliggøre natur/teknologi-undervisningen på skolen, hvorved lærernes, skoleledelsens, forældrenes og
  elevernes syn på naturfag ændres.

  - At eleverne øves i processen at komme fra ide til et færdigt produkt, som løser problemet.

  Læs mere om Naturfagsmarathon.

 • Go Creative

  Gør drøm til handling

  Målgruppe 0.-6. klasse

  Go Creative er en del af  Barndrømmen, som arbejder med at give børn muligheden for at gøre drømme til virkelighed. 

  www.gocreative.dk finder du en række opgaver målrettet indskolingen og mellemtrinnet. Opgaverne skal bidrage til at styrke børn og unges handlekompetence og deres personlige indstilling og dermed på længere sigt give dem mod på at forfølge deres drøm. Handleopgaverne består af moduler indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab. Efter udførte handleopgaver vil eleverne derfor have opfyldt læringsmål både inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab og Fælles Mål.

  Der er mulighed for at indsende elevernes opgaveløsninger til Go Creative, hvor elevernes tegninger og kunstværker bliver projiceret op på en stor national bygning.

   

   

   

 • Min Vildeste Ide

  Konkurrencen, Min Vildeste Idé, giver dine elever chancen for at slippe deres indre opfinder løs

  Målgruppe 0.-10. klasse
  Min Vildeste Idé er konkurrencen, der kan inspirere til at benytte undersøgende arbejdsmetoder i din naturfagsundervisning- og hvor konkurrenceelementet er et ekstra motiverende krydderi for eleverne. Derfor er Min Vildeste Idé et godt sted at starte, da den er er mindre tidskrævende end Unge Forskere Junior. 
   
  Har dine elever den vildeste idé? 
  Lad eleverne slippe deres indre opfinder løs - måske deres opfindelse kan redde verden, gøre vores hverdag lettere eller stoppe klimaforandringerne?
   
  Min Vildeste Idé er en individuel konkurrence, hvor en, flere eller alle elever fra din klasse kan indsende hver deres bidrag og på den måde øge chancerne for at vinde 10.000 kr. til klassekassen. Min Vildeste Idé henvender sig i højere grad til de yngre elever. 
   
  Den samlede vinder bliver sammen med sin lærer inviteret med til finalen for Unge Forskere 2016, der afholdes i Forum i København den 24. - 26. april 2016, og får overrakt sin præmie af Unge Forskeres protektor H.K.H. Prins Joachim.
   

  Min Vildeste Idé er en gave til dig, der gerne vil kombinere en anderledes naturfagsundervisning med et spændende konkurrenceelement.

  Læs mere om Min Vildeste Idé.

 • First LEGO League

  Programmering af LEGO-robotter, samarbejde og markedsføring

  Målgruppe 5.-10. klasse

  FIRST LEGO League (FLL) er et forløb for aldersgruppen 10-16 år, hvor eleverne i hold skal programmere LEGO-robotter, arbejde med kreativ problemløsning, samarbejde og markedsføring. Projektperioden varer op til 8 uger og den afsluttes med at holdene præsenterer deres arbejde ved en regional FIRST LEGO League-turnering. 

  FLL kan med fordel forankres i skolen og i skolens fag. Det er oplagt at arbejde med FLL i matematik, naturfag og dansk, hvor også innovation og entreprenørskab indgår. Alle elementerne i FLL tager udgangspunkt i Fælles Mål.

  Som støtte og hjælp får lærerne en lærervejledning, hvori man får en oversigt over forløbet, tips om metode, forslag til organisering i klassen, samt henvisninger til Fælles Mål. 

  FLL er inddelt i tre hovedområder;  forskning, teknologi  og markedsføring. På turneringsdagen bedømmes holdene i forhold til disse områder, samt samarbejde og robotkøring. Der er udarbejdet kriterier under hvert bedømmelsesområde, som det anbefales, at eleverne kender til.

  Besøg FIRST LEGO league

   

 • Design for Change

  Eleverne skal opdage, drømme, skabe og dele deres viden med andre

  Målgruppe 1.-5. klasse, 6.-9. klasse og efterskoler

  Design for Change (DFC) giver børn muligheden for at udtrykke deres egne idéer til en bedre verden og gøre noget ved dem. Børn og voksne lærer gennem DFC-udfordringen, at "jeg kan" er de to vigtigste og mest fantastiske ord, som en person kan tro på. Børn over hele kloden, som har opdaget dette, er lige nu i gang med at ændre deres verden til det bedre.


  I 2017 nåede DFC ud til over 300.000 skoler i verden og inspirerede millioner af børn, deres lærere og forældre til at yde et bidrag til en bedre verden og hylde det faktum, at det er muligt selv for børn at tage ansvar og gøre en stor forskel. DFC startede i Indien i 2009 og har siden da spredt sig til skoler i alle verdensdele fordelt på 53 lande i 2017.

  DFC gør medborgerskab til en del af din undervisning og hjælper eleverne med at blive aktive, reflekterende og ikke mindst ansvarsfulde borgere i verden. Alle kan tage DFC-udfordringen op, uanset fag og klassetrin. DFC handler om fire trin i en proces, som skal indtænkes i undervisningen, og som guider eleverne i retning af at gøre en forskel i forhold til en udfordring i deres verden.

  Alle kan arbejde med Design for Change - der er ikke et krav om at deltage i konkurrencen! Ønsker du og din klasse at deltage i konkurrencen, så kontakt Rune Overvad Skibelund Schou her.

  Læs mere om Design for Change

 • Projekt Edison

  Opfinderkonkurrence for de lyseste pærer

  Målgruppe 6.-7.. klasse
  Projekt Edison er en sjov og lærerig opfinderkonkurrence, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsproces.
  Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal fremvise på en større messe.
   
  Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt.
   

  Elever, der deltager i Edison, vil skulle arbejde under et bredt nationalt tema fastsat af Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de deltagende kommuner. Eleverne skal deltage i en ét-dags elevcamp, hvor de vil få nogle værktøjer til at idégenerere, vurdere og præsentere. Campen giver et godt afsæt til den efterfølgende projektperiode, hvor de skal arbejde med deres idé hjemme på skolen. I løbet af efteråret skal eleverne arbejde med produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale som forberedelse til lokalmesserne, og den store messe i november, hvor de skal fremvise deres endelige produkt for forældre, undervisere, og dommere.

  Læs mere om Projekt Edison

 • NextLevel

  Projektorienteret arbejde fra ide til handling

  Målgruppe 8.-10. klasse
  I NextLevel skal eleverne arbejde projektorienteret; de skal selv finde på hvilken idé, de vil arbejde med, og de skal selv planlægge processen fra idé til handling. Ud over at være et projektorienteret program er NextLevel også en konkurrence, hvor eleverne med de bedste projekter kan deltage i en landsfinale og vinde penge til klassen.
   
  NextLevels kategorier er åbne, og giver elever og lærere mulighed for at bruge dem som udgangspunkt for deres egne idéer. Samtidigt kan den enkelte lærer selv vælge hvilke fag og temaer, som skal danne rammen for elevernes projekter. Klassen kan arbejde med en fælles kategori, eller forskellige kategorier med fag eller et tema som ramme.
  Formålet med NextLevel er at give elever og lærere mulighed for at deltage i et entreprenørielt projektorienteret undervisningsforløb, som baserer sig på:
  - Kreativitet: at bruge og udvikle faglig viden og se denne i nye sammenhænge. At få erfaringer med kreative processer og metoder.
  - Innovation: at vurdere og reflektere over nye idéer og løsninger og strukturere disse, så de giver værdi for andre. At bruge redskaber og metoder til planlægning af virkelige projekter.
  - Iværksætteri: at give eleverne erfaringer med at udføre noget i praksis, at realisere projekter som de selv har udviklet. At danne mening og sammenhæng mellem skole og virkelighed.
   
  Deltagelse i NextLevel giver:
  - Eleverne mulighed for at dygtiggøre sig indenfor kreativitet, innovation, samarbejde, projektstyring og kommunikation.
  - Motivation til at tænke kreativt, at sætte skolefagene ind i nye sammenhænge. Være med til at skabe noget i praksis.
  - Lærere mulighed for at bruge fagene aktivt, at opfylde fælles mål. Få inspiration til at arbejde med kreative og innovative processer.
  - Mulighed for at vinde flotte præmier, såsom penge og store oplevelser for hele klassen.

  Læs mere om Next Level