CFU har fokus på internationalisering

Internationalisering

Her finder du bred inspiration til din undervisning i internationalisering. Vi guider dig i valg af læremidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for området.

Fokus på

Tag med CFU til Bruxelles og bliv klar til undervisningen i EU

Tur til EU's hjerte

Tag med på VIP-studietur i uge 10 for lærere i samfundsfag og historie og andre, der vil sætte EU på skemaet.  

Styrk den internationale dimension - søg tilskud nu!

I kan nu søge om tilskud til internationale projekter! - På fire informationsmøder rundt om i landet kan I høre om mulighederne for tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber fra programmerne Erasmus+ og Nordplus.

Møderne afholdes i København, Vejle, Odense og Svendborg i november og december.

Vejledning

Vejledning

Sæt den internationale dimension på skemaet på din skole.
Erasmus

Erasmus +

Få mere at vide om tilskud til internationalt arbejde på skolerne.