Få hjælp til dit arbejde med internationalisering i skolen - spørg på VIA CFU

Internationalisering

Her finder du bred inspiration til din undervisning i internationalisering. Vi guider dig i valg af læremidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for området.

Fokus på

Få hjælp til den internationale dimension i din undervisning på VIA CFU

Vejledning, links & læremidler

Sparring, ideer og aktiviteter, der kan fremme den internationale dimension.

Rune Schou er vores CFU-konsulent inde for innovation

Erasmus +

Få mere at vide om mulighederne for tilskud til internationalt arbejde på skolerne.

Få vejledning på VIA CFU

Møder og arrangementer for dig

Se ministeriets kommende arrangementer og møder om udveksling og internationale projekter.