CFU har fokus på internationalisering

Internationalisering

Her finder du bred inspiration til din undervisning i internationalisering. Vi guider dig i valg af læremidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for området.

Fokus på

Tag med CFU til Bruxelles og bliv klar til undervisningen i EU

Tur til EU's hjerte

Tag med på VIP-studietur i uge 10 for lærere i samfundsfag og historie og andre, der vil sætte EU på skemaet.  

For lærere og for ledere: Sæt fokus på Norden!

På en intens og spændende temadag den 24. marts i Vejle kan du blive præsenteret for de mange gode muligheder, skoler har for at sætte fokus på Norden. 👍

Dagen byder på fælles oplæg og workshopper med inspiration til, hvordan skolerne kan inddrage Norden i den daglige undervisning, konkrete værktøjer og muligheder for at arbejde med fonde i NordPlus programmet.

NB: Er du leder eller konsulent, kan du tilmelde dig en halvdagsversion af programmet!

Læs mere, og tilmeld jer på

Vejledning

Vejledning

Sæt den internationale dimension på skemaet på din skole.
Erasmus

Erasmus +

Få mere at vide om tilskud til internationalt arbejde på skolerne.

Styrk den internationale dimension - søg tilskud nu!

I kan nu søge om tilskud til internationale projekter! - På fire informationsmøder rundt om i landet kan I høre om mulighederne for tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber fra programmerne Erasmus+ og Nordplus.

Møderne afholdes i København, Vejle, Odense og Svendborg i november og december.