Naturfag i spil - tværfagligt samarbejde med naturfagene

Onsdag den 27. november 2019 Naturvidenskabernes Hus Bjerringbro

Tilmelding og info om dagen 

  • Invitation og program 'Naturfag i spil' - Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro den 25.11.2020 >>PROGRAM FØLGER<<

  • Tilmeld dig Naturfag i spil - tilmeldingsfrist den 30.10. 2020

  •  Find vej til Naturvidenskabernes Hus 

 

>>PROGRAM FOR 2020 ER UNDER UDARBEJDELSE<<

 

PROGRAM 27-11-2019  

Klimaet før, nu og i fremtiden
Hør om atmosfæreprocesser og mekanismer som ligger bag klimaændringerne og om de FN-rapporter som i detaljer udreder, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer. Hvad er konsekvenserne globalt og i Danmark, og hvad byder fremtiden på. 
ved Jens Hesselbjerg Christensen, professor i is-, klima og geofysik og medlem af FNs klimapanel, Niels Bohr Institut

Nye læseplaner i naturfagene
Der er udarbejdet nye læseplaner, hvor fokus bl.a. har været at give øget professionelt råderum til at planlægge undervisningen og samtidig knytte undervisningen tættere til folkeskolens formål og fagformål. Hvilken betydning har det for praksis?
ved Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

Den fælles naturfagsprøve
Hvad viser følgeforskningen og tilbagemeldingerne fra de beskikkede censorer fra de første år, og hvordan bruger vi vurderingskriterierne i undervisningen og ved prøven?
ved Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet 

 

Workshopper

Workshop A  - Verdensmål.nu
Boost din undervisning om FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvordan takles bæredygtighed og klimaudfordringer her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Prøv kræfter med nyt gratis multimodalt fællesfagligt læremiddel til naturfagene. Læs mere på verdensmål.nu og dr.dk/verdensmål. 
ved Maiken Rahbek Thyssen, lærer og pæd. konsulent, Verdensmål.nu  

Workshop B - Bæredygtig energi
Byg og afprøv modeller, der kan belyse bæredygtig energiproduktion. Vi arbejder med modeller, som eleverne kan benytte i undervisningen og til prøven. Billige modeller som alle kan lave med indkøb i det lokale byggemarked.
ved Søren Lumbye, naturfagskonsulent og projektleder for Videncenter Naturfag, Aqua Naturfagscenter

Workshop C - De dyrebare dråber - hvorfor og hvordan? 
Vi arbejder med vands kredsløb og betydning for liv på Jorden. De fysiske egenskaber af vand undersøges og betydningen af ferskvand og spildevand diskuteres. Alt sammen set med Hovedet i Havets briller på. 
Læs mere på projekter.au.dk/havet.
ved Signe Brokjær, projektkoordinator, Hovedet i Havet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Workshop D - Plastik i havets fødekæder
I workshoppen undersøger vi havvandprøver, makrel og torsk for mikro- og makroplastik. Konsekvenser af plastik i lavere- og højerestående organismer gennemgås.
ved Anders Østerby, skolekonsulent, Nordsøen Oceanarium, Hirtshals

Workshop E - Strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår
I workshoppen arbejder vi praktisk med strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår ud fra engineering-metoden. Der vil samtidig være fokus på engineering-metodens muligheder for at undervisningsdifferentiere. 
ved Hanne Søgård Grøn, naturfagslærer, Englystskolen, Børkop

Workshop F - Hvordan kan man arbejde fællesfagligt med teknologi 
Men udgangspunkt i fablabteknologier undersøger vi, hvordan eleverne kan arbejde frem mod naturfagsprøven. I workshoppen vises og diskuteres overvejelser og konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med teknologi i undervisningen.  
ved Jakob Skjødt, Pernille Scherer og Lotte Thorup, lærere Mølleskolen, Ry

----------

Yderligere oplysninger hos 

Jytte Rohde, sekretariat, VIA CFU, tlf.: 87552812  jyro@via.dk

Brian Ravnborg Christensen, CFU Nordjylland  brr@ucn.dk

Thora Bundgaard Sørensen, Astra tbs@astra.dk

Ole Haubo Christensen, VIA CFU  oleh@via.dk 

Præsentationer

Efter konferencen kan på downloade præsentationer fra konferencen på

viacfu.dk/minekurser og

astra.dk/naturfag-i-spil-2019