Naturfag i spil - tværfagligt samarbejde med naturfagene

Onsdag den 27. november 2019 Naturvidenskabernes Hus Bjerringbro

Tilmelding og info om dagen 

 

PROGRAM 28-11-2018  Program for 2019 under udarbejdelse

Biodiversitetsfesten
Verden er fuld af kriser. Flygtningekrise, økonomisk krise, klimakrise, biodiversitetskrise. Det giver ingen mening, så glem begravelsen. Undervis i fester i stedet for, og start med biodiversitetsfesten.
ved Rasmus Ejrnæs, seniorforsker Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

På min skole 
Der er travlhed i 9. klasse, hvis man både skal forberede eleverne til fællesfaglig naturfagsprøve og udtræksprøver i fagene. Hvordan kan man arbejde med fællesfaglige problemstillinger og samtidig opfylde Fælles Mål? Hør erfaringer med hvordan det kan gøres.
ved Jytte Sloth, lærer og naturfagsvejleder Sydøstskolen, Hjørring

Den fælles naturfagsprøve 
Erfaringer fra sommerens prøvetermin og orientering om rammer og bestemmelser for den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. 
ved Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

 

Workshopper

Workshop A - Plast - Kildesortering               
På hvilken måde kan kildesortering være med til at optimere genanvendelse? Kan fysisk kildesortering i en mekanisk sorteringskæde være løsningen på affaldsproblemer? I workshoppen arbejder vi med væskers forskellige densitet til sortering af plasten. 
ved Søren Sohn, lærer og naturfagskoordinator, Skive 

 

Workshop B - Engineering – På vej mod en bæredygtig energiforsyning  
I workshoppen afprøver vi et engineeringforløb om bæredygtig energiforsyning. Du får samtidig en introduktion til arbejdsmetoden og dens delprocesser. Engineering er inspireret af ingeniørens arbejdsmetode.
ved Lis B Sørensen, naturfagslærer på Kirkebakkeskolen, Vejle Ø


Workshop C - Vand er liv
Vand er en forudsætning for liv. Jordens vandressourcer er meget ujævnt fordelt. Hvad er godt vand, og hvor findes det? I workshoppen arbejder vi med grundvandsmodeller, laver vandanalyser og ser på sammenhænge mellem vand og liv.
Jens Hviid, lærer, pæd. konsulent og lærebogsforfatter, Billund

 

Workshop D - Klimaændringer
Kan modeller forudsige klimaet om 100 år? Få ny inspiration til at arbejde med modelleringskompetencen. Vi tager udgangspunkt i gratis multimodalt forløb på Viten.no, opstiller modelforsøg og prøver forskellige værktøjer til modelbaserede undersøgelser. Se også viten.no - Global opvarmning.
Cand. Scient Harald Brandt, VIA Læreruddannelsen i Aarhus

 

Workshop E - Radon - Den snigende dræber
Hvad sker der i kroppen når vi rammes af stråling? Radon i undergrunden er markant nogle steder. Hvert år dør 300 danskere af radonrelaterede stråling. I workshoppen undersøger vi radioaktive stoffer, strålingstyper, henfaldskæder og isotoper.
ved lærer og naturfagskoordinator, Roskilde

 

Workshop F - Bakterierne i dit liv - den inderste grænse
Giv eleverne en forståelse for samspillet mellem dem selv og de mikroorganismer, der koloniserer dem og deres omgivelser. Du får teori og praksis og bliver introduceret til det gratis multimodalt undervisningsmateriale 'Bakterierne i dit liv'. Se også bakterieliv.ku.dk
ved Torben Ingerslev Roug, Cirkus Naturligvis, Science - Københavns Universitet

 

Workshop G - Den fælles naturfagsprøve 
Erfaringer fra sommerens prøvetermin og orientering om rammer og bestemmelser for den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. 
ved Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

----------

Yderligere oplysninger hos 

Jytte Rohde, sekretariat, VIA CFU, tlf.: 87552812  jyro@via.dk

Brian Ravnborg Christensen, CFU Nordjylland  brr@ucn.dk

Thora Bundgaard Sørensen, Astra tbs@astra.dk

Ole Haubo Christensen, VIA CFU  oleh@via.dk 

Præsentationer

Efter konferencen kan på downloade præsentationer fra konferencen på

viacfu.dk/minekurser og

astra.dk/naturfagispil