SøgSmart

Digitalt værktøj til kildekritisk søgning

Kvalificeret informationssøgning er en nødvendig kompetence i det 21. århundrede, men børn og unge har ikke automatisk evnen til at finde troværdige kilder og forholde sig kritisk til tekster, bare fordi de er vokset op med Google ved hånden.

Det kan de lære med SøgSmart, der er det første værktøj til informationssøgning i undervisningssammenhæng. 


For 3.-9. klasse – i alle fag

SøgSmart kan bruges i 3.-9. klasse. Det er progressivt og niveaudelt – i Begynder, Øvet og Ekspert – så eleverne kan gå op og ned i sværhedsgrad afhængigt af deres kompetenceniveau.

Værktøjet kan bruges i alle fag, da det er elevernes autentiske informationsbehov, der driver dem frem i processen.

Fordele og features

  • SøgSmart er gratis!
  • Værktøjet er let og selvforklarende.
  • Eleverne kan få læst al tekst op på sitet.
  • Perspektiverne før, mens og efter korresponderer med diverse læsestrategier, som anvendes i skolen.
  • Eleverne arbejder kollaborativt.
  • Eleverne kan give hinanden feedback.
  • Læreren har mulighed for at se elevernes proces, mens de arbejder, og kan give feedback på deres arbejde under eller efter.

Læs mere om SøgSmart i lærervejledningen på websitet - søgsmart.dk

Plakater, postkort & flyers

Der udsendes et par plakater, flyers og postkort til alle grundskoler i efteråret 2017. Ekstra SøgSmart-plakater og flyers kan rekvireres ved at sende email til vores udlånsafdeling i Viborg: hbb@via.dk

Læs mere

Læs artikel om SøgSmart fra Fagbladet Folkeskolen