Kurser for de gymnasiale uddannelser

For dig, der underviser unge og voksne

Tag med på en kursusdag på CFU - eller rekvirér et af vores færdigsyede kurser hjem til jer selv.

Kurser på CFU

 

Vi er i fuld gang med at planlægge VIA CFU's kursusudbud for skoleåret 2019/2020. Hold dig opdateret her på siden, på Facebook og i vores nyhedsbrev.


På VIA CFU udbyder vi en række aktuelle, faglige og pædagogiske kurser, der retter sig mod undervisere på de gymnasiale uddannelser. CFU's kurser er altid teoretisk funderede, men med et praksisnært fokus og idéer til undervisningen i morgen.

Se alle vores aktuelle kurser til ungdomsuddannelserne

Hent aktuel flyer med kurser i skoleåret 2018/2019 (pdf)

CFU kommer til jer

Ud over de færdigt tilrettelagte kurser på CFU, udbyder vi også kursusforløb, som I kan rekvirere, så det færdigt designede kursus afholdes hos jer selv. Kurserne er oplagte til en halv eller hel pædagogisk dag. Vi tilpasser selvfølgelig efter jeres ønske.

Pt. udbyder vi kurserne:

  • Multimodalitet i dansk

  Få redskaber til at arbejde med multimodale produkter 

 

  • Tænk anderledes, før du taler

Hvorfor er det så svært for mange elever at deltage aktivt i undervisningen?

 

  • Gratis innovationskursus til STX


Læs mere og hent vores flyers om kurserne nederst på siden.

Kontakt for information og aftaler:

Rikke Fjellerup, gymnasiekonsulent. T: 87552736, rikf@via.dk

Lad os komme til jer

Nye CFU-kurser

Multimodalitet i dansk

Få inspiration til hvordan man ud fra en teoretisk og analytisk ramme kan arbejde konkret og praktisk med multimodal produktion.

CFU-kurser for dig, der underviser i gymnasiet

Innovationskursus til STX

Gratis praksisnært kursus i innovation med Fonden for Entreprenørskab & CFU

CFU-kurser for dig, der underviser i gymnasiet

Tænk anderledes før du taler

Forstå dine stille elever og hjælp dem til at sige noget.