Visuel formidling - et værktøj til bedre læring

Lær at bruge det visuelle i formidling af fagligt stof. Du behøver ikke være Picasso for at kunne bruge det visuelle til at fremme dine elevers læring. Kurset vil veksle mellem oplæg og praktiske workshops.

Sted

Herning

Pris

1.350,00 kr.

Dato

28.03.2022

Tilmeldingsfrist

26.02.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Lær at bruge visuel formidling som værktøj til at fremme elevernes læring.
 
Hjernen opfatter og "tænker" i vidt omfang gennem øjet. Derfor forstår og husker mange af os bedre i billeder. Kurset her sætter fokus på, hvordan du kan bruge visuelle virkemidler i din undervisning og i arbejdet med elevernes læring. Visuelle pædagogiske virkemidler er motiverende for eleverne og med til at skabe engagement. Man behøver ikke være en ørn til at tegne, for at det virker. Det handler ikke om at tegne godt, men om at formidle. De visuelle og grafiske elementer er ofte et frisk pust og skaber positiv opmærksomhed omkring opgaven. De kan også være med til at skabe struktur og overblik og er frem for alt elevaktiverende. I en digitaliseret hverdag er det desuden en kærkommen mulighed, for at arbejde analogt og taktilt.
 
På kurset bliver du præsenteret for gevinsterne ved at bruge visuelle virkemidler og får lejlighed til at kaste et nyt blik på din faglige og pædagogiske formidling. Du lærer simple og letanvendelige tegneteknikker, præsenteres for præfabrikerede skabeloner og du får mulighed for at omsætte det til din egen praksis. Du får med andre ord mulighed for at forøge indholdet i din formidlingsværktøjskasse og inspireres til også at lade eleverne tegne

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere i de humanistiske fag og samfundsfag. 8.-10. klasse samt gymnasiet, erhvervsuddannelser og VUC

Instruktører

Mette Louise Graah Rasmussen - Lektor
Anne Katrine Graah Rasmussen - Lærer, formidlingsmedarbejder og projektleder

Fagområder

Dansk: Udskoling
Erhvervsskoler
Kulturfagene: Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Sprog: Engelsk, Fransk, Tysk
Ungdomsuddannelserne: Gymnasiale uddannelser
VUC

Kontakt