Faglighed og fællesskaber - Den børnevenlige skole

Denne temadag retter sig mod, hvordan vi underviser de elever, som har potentiale til at klare sig endnu bedre fagligt og socialt, hvis der bliver taget didaktiske og pædagogiske hensyn

Sted

Aarhus C

Pris

1.695,00 kr.

Dato

29.09.2022

Tilmeldingsfrist

29.09.2022

Status

Ledige pladser

Om temadagen

​Hele programmet kan ses på https://viacfu.dk/fællesskaber

PROGRAM

Kl. 8.45
Kaffe/te, rundstykker og læremiddeludstilling

Kl. 9.15
Velkomst

Kl. 9.15-10.05
Skæld ud-fri skole
Ved Louise Klinge, børne- og skoleforsker i Eduk, forfatter og vinder af ph.d. cup, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Kl. 10.05
Kaffepause

Kl. 10.25-11.15
Arbejdshukommelse og læring
Ved Michael Wahl Andersen, lektor cand.pæd.psyk., Københavns Professionshøjskole

Kl. 11.15
Pause

Kl. 11.25-12.15
Workshoprunde 1
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D og E

Kl. 12.15
Frokost og læremiddeludstilling

Kl. 13.20-14.10
Workshoprunde 2
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D og E

Kl. 14.10
Kaffe/te frugt, kage og læremiddeludstilling

Kl. 14.35-15.20
Hører du overhovedet efter, Manu?
Ved Manu Sareen, forfatter, konsulent, Ligestillingsministeriet og meget, meget mere …, København

Kl. 15.20-15.30
Afrunding og tak for i dag

WORKSHOPPER

Workshop A
Deltagelsesmuligheder i undervisningen
Hvordan sikrer vi, at eleverne kan indgå i samarbejdsrelationer, sætte sig i andres sted, lytte til hinanden og inddrage andres forslag i egne? Alt sammen kompetencer der forudsætter godt fungerende eksekutive funktioner. Hvordan støtter vi op om elevernes udvikling af eksekutive funktioner for dermed at øge deres deltagelsesmuligheder i sociale sammenhænge?
Ved Michael Wahl Andersen, lektor cand.pæd.psyk., Københavns Professionshøjskole

Workshop B
Projektbaseret tilgang til undervisningen
LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science) fokuserer på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning for elever i grundskolen med henblik på at styrke deres faglige engagement, deres evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb. Der vil være fokus på, hvordan engagerende spørgsmål kan besvares gennem mange forskellige fag. Se også leapsskoler.dk.
ved Kristine Mikkelsen, lærer, Kvaglundskolen Signatur, Esbjerg

Workshop C
Bære- og væredygtige rum i skolen
Rummet gør en forskel for både trivsel og læring, og når et rum er bære- og væredygtigt, bliver det også læredygtigt. Få indsigt i det bære- og væredygtige læringsrum og konkrete værktøjer til at indrette dit eget læringsrum, så det understøtter den pædagogiske og didaktiske ambition.
Ved Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup, PPR-konsulenter, Børn og Unge, Aarhus

Workshop D
Den børnevenlige skole har visuel struktur
Få konkrete, visuelt baserede eksempler på daglige strukturer og simple stilladser, der understøtter elevernes selvstændighed. Eksemplerne dækker såvel børn som unge.
Ved Helle Overballe Mogensen, fagbogsforfatter, foredragsholder, inklusions- og trivselsvejleder, Aarhus

Workshop E
Hvordan teknologi kan bidrage i den inkluderende skole
Kan vi skabe en inkluderende skole, hvor vi ved hjælp af teknologier giver eleverne en oplevelse af at have lige muligheder for deltagelse? Workshoppen præsenterer en ramme for, hvordan vi konkret kan forstå og arbejde med inklusionsindsatsen samt aktuelt tilstedeværende teknologiers muligheder og udfordringer i forhold til denne.
Ved Jesper Homann, pædagogisk konsulent for it og specialpædagogik, VIA CFU Herning

Målgruppe

Alle

Instruktører

Louise Klinge - Børne- og skoleforsker i Eduk, forfatter og vinder af ph.d. cup 2017
Manu Sareen - Forfatter, konsulent Ligestillingsministeriet og meget meget mere
Michael Wahl Andersen - Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk.
Kristine Mikkelsen - Lærer
Helle Overballe Mogensen - Fagbogsforfatter, foredragsholder, inklusions- og trivselsvejleder
Jesper Homann - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Stine Clasen - PPR-konsulent og tidligere lærer
Christina Baluna Hostrup - PPR-konsulent og tidligere lærer

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt