Divided Kingdom og BrexLit - Aktuel britisk litteratur om et splittet samfund og Brexit

Få et grydeklart undervisningsforløb i litteraturen omkring Brexit – et superaktuelt emne med mange facetter

Sted

Herning

Pris

750,00 kr.

Dato

16.01.2023

Tilmeldingsfrist

16.12.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Brexit har om noget tydeliggjort de dybe kløfter, der findes i det britiske samfund, hvad angår klasse, uddannelse, alder, etnicitet og meget mere.

Kurset 'Divided Kingdom og BrexLit' giver en introduktion til aktuelt og undervisningsegnet materiale om disse emner.

Brexit har på mange måder sat sig spor i den britiske litteratur – både direkte som et tema, og indirekte med fokus på de tendenser i samfundet, der førte til Brexit, eller som kan blive konsekvenser af det. Spektret af genrer er stort; skilsmisser og mure er gennemgående metaforer.

Kurset byder på en kort introduktion til Brexit og det såkaldte BrexLit samt en præsentation af en lang række tekster, både fiktive og ikke-fiktive, herunder så forskellige genrer som f.eks. taler, krimi, dystopi, satire, short drama, spy-fi og film.

Materialet er didaktiseret med øvelser i funktionel grammatik, gloser og arbejdsspørgsmål (pre-, while- og post-reading). Der vil endvidere være forslag til inddragelse af BrexLit i større skriftlige opgaver som SRO, SRP og SSO.

Emnet er oplagt til samspil med samfundsfag.

Kurset har form af et oplæg med PowerPoint om teori og rammer samt præsentation af materialet. Indledningsvis giver vi en introduktion til, hvordan man kan undervise i henholdsvis Brexit og BrexLit. Herefter præsenterer vi tekster og andet undervisningsmateriale. Det hele ledsages af videoklip mm.

Om instruktøren 

Lise Debel Christensen underviser på Holstebro Gymnasium og HF i engelsk og religion. Anne Hess Thaysen er tidligere lektor sammesteds i engelsk og dansk. De har tidligere i fællesskab udgivet antologien Africa Unfold. Nigeria and Ghana into the 21st Century samt temaet West Africans in the Diaspora på Gyldendals Engelskportal. Desuden afholder de kurser om det moderne Vestafrika og om BrexLit.

Målgruppe

Undervisere i engelsk på både A- og B-niveau på de gymnasiale uddannelser

Instruktører

Anne Hess Thaysen - Lektor
Lise Debel Christensen - Lektor

Fagområder

Ungdomsuddannelserne

Kontakt