Tysklærernes dag 2022 - Motivation

Begejstring og motivation er på dagsordenen i år. Det skal være sjovt at lære tysk. Oplægsholderne vil give spændende bud på, hvordan du som tysklærer kan arbejde med mundtlighed, modeller, lege og sprogcoaching samt nyheder om tyskfaget og prøverne fra UVM.

Sted

Herning

Pris

1.275,00 kr.

Dato

27.09.2022

Tilmeldingsfrist

29.08.2022

Status

Ledige pladser

Om konferencen

Program:

Kl. 08.30: Kaffe

Kl. 09.00: Velkomst ved konsulenterne Anne Sophie Westh og Charlotte Sejer Pedersen

Kl. 09.15-10.45 * "Hvordan motiverer jeg eleverne til at lære tysk?" ved chefkonsulent Christoph Schepers

Kl. 10.45-11.00 Pause

Kl. 11.00-12.00: "Nyt fra UVM" ved læringskonsulent Marianne Ancker 

Kl. 12.00-13.00: Frokost og videndeling samt besøg hos forlag

Kl. 13.00 Workshops (BEMÆRK: De 3 workshops skal prioriteres i rækkefølge)

** Workshop A: " Motivation og mundtlighed i tyskundervisningen" ved lærer og lærerbogsforfatter Laila Breilø

*** Workshop B: "Det skal være sjovt at lære tysk " ved lærere Marie Kjær Christiansen og Dorthe Goldermand Lundgren  

**** Workshop C: "Spielend Deutsch lernen" ved lærer Mathilde Nygård Beck

Kl. 14.15: Kaffepause

Workshops fortsætter

Kl. 15.30 Tak for i dag.

* Hovedoplæg formiddag–  " Begeisterung als Motivationsfaktor" ved chefkonsulent Christoph Schepers.  

Vi starter med en kort og praksisnær gennemgang af de nyeste bud fra forskningen: Hvordan påvirker motivation læringsprocessen og hvad sker der i hjernen i motivationsprægede læringsprocesser?

I oplægget bliver du introduceret til, hvordan åbne spørgsmål sætter gang i refleksion over egen læringsproces, hvordan man lærer bedst og hvad man godt kan lide, når man skal lære noget nyt.

Med simple og konkrete værktøjer lærer du at sætte dine elever til at spørge hinanden om deres tysklæring og herved inddrage dem i deres egen læringsproces. Du får ideer til, hvordan du kan give dine elever mere autonomi i læringsprocessen og dermed skabe en større motivation for egen læring hos dem.

Oplæg „Nyt fra UVM: 

Læringskonsulenten Marianne Ancker fortæller nyt om prøverne og faget tysk.

**Workshop A – " Motivation og mundtlighed i tyskundervisningen" 4.-10. klasse ved lærer og lærerbogsforfatter Laila Breilø.

Når der arbejdes med mundtlighed i tyskundervisningen, sker det ofte via fremlæggelser, såkaldt monologisk mundtlighed. I denne workshop fokuserer vi i stedet på dialogisk mundtlighed og dermed på, hvordan eleverne kan føre autentiske samtaler.

Vi beskæftiger os med sjove øvelser, der giver eleverne lyst til at tale, og som træner deres færdigheder til at føre en samtale. Derudover arbejder vi med, hvordan man som lærer kan undervise eleverne i at samtale på tysk, herunder hvordan man giver og tager ordet, hvordan man udviser høflighed, og hvordan man kan bruge forskellige strategier til at udtrykke det, man gerne vil, selv om man (endnu) ikke har ordforrådet til det.

Deltagerne vil få flere mundtlige øvelser, som de kan tage med hjem og bruge direkte i deres egen tyskundervisning.

***Workshop B "Det skal være sjovt at lære tysk " 5.-10. klasse ved Marie Kjær Christiansen og Dorthe Goldermand Lundgren. 

Med udgangspunkt i LUDO modellen, vil vi først fortælle om vores ønske om at bringe modellen i spil i tyskundervisningen. Hvad kan denne metode bidrage med i forhold til elevernes motivation? Hvorfor giver det mening at bruge netop denne model? og hvordan virker den i praksis? Vi afprøver selv modellen, og ser hvordan den kan benyttes i en konkret opgave. 

LUDO-modellen:

L: legende læring med lyst til mere

U: undervisning med udfordringer og undren

D: differentierede didaktiske principper

O: organisering af organisk undervisning

I en undervisning tilrettelagt efter modellen arbejder eleverne i fire forskellige rum/værksteder med hver sit fokus: 1. Ordværksted med fokus på tekst og skriftlighed. 2. Billedværksted med fokus på visuel kommunikation. 3. Modelværksted med fokus på fysiske ting (fx modeller) og 4. Bevægelsesværksted med fokus på fysiske handlinger og udtryk (fx drama).

****Workshop C – "Spielend Deutsch lernen" 6.-10. klasse ved lærer Mathilde Nygaard Beck.

Fremmedsprog læres bedst gennem træning og gentagelser og især gennem lyst til at udvikle sit sprog. Her spiller lege, udfordringer, sange, konkurrencer, spil og andre legende tilgange en stor rolle. På kurset ser vi på mange forskellige typer af øvelser, der understøtter og udvider den daglige undervisning.
På dette kursus bliver du også inspireret af kursusinstruktørens mange konkrete ideer – ideer som du kan bruge til morgendagens undervisning og mange lektioner fremover. Medbring bærbar pc og din egen yndlingsøvelse fra din tyskundervisning.
Der veksles mellem oplæg og aktiv workshop.

Målgruppe

Tysklærere 5.-10. klasse

Instruktører

Anne Sophie Westh - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Charlotte Sejer Pedersen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Mathilde Nygaard Beck - Lærer
Marianne Ancker - Læringskonsulent
Christoph Schepers - Chefkonsulent
Marie Kjær Christiansen - Lærer
Dorthe Goldermand Lundgren - Lærer
Laila Breilø - Tysklærer og forfatter

Fagområder

Sprog: Tysk

Kontakt