Ordblindevenlig undervisning i alle fag

Du får den nyeste viden om ordblindhed - hvad det er, og hvad det betyder for eleven samt strategier til, hvordan du kan arbejde med en ordblindevenlig didaktik, herunder skrivestøttende aktiviteter.

Sted

Herning

Pris

1.150,00 kr.

Dato

02.09.2021

Tilmeldingsfrist

15.08.2021

Status

Ledige pladser

Sted

Aarhus C

Pris

1.150,00 kr.

Dato

16.09.2021

Tilmeldingsfrist

16.08.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Få den nyeste viden og de bedste redskaber til at arbejde med ordblinde undervisning i alle fag.

Omkring 5-8 % af Danmarks børn og unge vurderes til at være ordblinde.

Flere undersøgelser viser, at ordblinde børn og unge klarer sig langt dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. Foruden den konkrete læringsvanskelighed oplever børn og unge med ordblindhed også andre sociale og læringsmæssige problemer, herunder lavt selvværd.

Det er derfor vigtigt, at alle lærere og pædagoger i folkeskolen har basal viden om ordblindhed, kompenserende læse- og skriveteknologi (bl.a. oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion og tale-til-tekst) og ordblindevenlige læringsmiljøer.

Kurset har følgende indholdsmæssige fokus:

  • Inklusion - hvad betyder det at være ordblind og hvad betyder det ikke?
  • Elevperspektiv på ordblindhed - motivation og selvværd
  • Støttende skriveaktiviteter (skriveskabeloner m.m.)
  • Planlægning og differentiering af undervisningen - gode procedurer for ordblindevenlig didaktik.

Målgruppe

Kurset er henvendt til alle som arbejder med elever med læse- skrivevanskeligheder i grundskolen - både pædagoger og de lærere, der underviser i sprogfagene, i de naturvidenskabelige og i praktisk-musiske fag.

Instruktører

Lotte Gottlieb - Adjunkt
Tine Brock - Pæd. konsulent, VIA CFU

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling
Kulturfagene: Historie, Samfundsfag, Kristendomskundskab
Matematik
Naturfagene: Biologi, Natur/teknologi
Praktiske musiske fag: Idræt, Billedkunst, Håndværk og design
Sprog: Engelsk, Tysk

Kontakt