Kulturforståelse i børnehøjde - fra sprog og kultur til fællesskab og trivsel

Elevernes egne sprog, oplevelser og erfaringer er udgangspunktet på denne workshop-kursusdag. Her bliver du klædt på til gøre kulturforståelse til en del af dine elevers hverdag, så både den enkelte og fællesskabet blomstrer. Du får et hav af konkrete ideer og aktiviteter med hjem til arbejdet med eleverne sprog- og kulturskatte.

Sted

Horsens

Pris

1.050,00 kr.

Dato

20.09.2021

Tilmeldingsfrist

20.08.2021

Status

Ledige pladser

Sted

Aarhus C

Pris

1.050,00 kr.

Dato

22.09.2021

Tilmeldingsfrist

23.08.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Se og prøv, hvordan du med afsæt i den enkelte elevs unikke historie kan arbejde med kulturforståelse hjemme på din skole.

Hvordan udfolder vi kultur i børnehøjde? En spændende og kreativ måde at styrke fællesskabet og trivslen i en klasse eller en børnegruppe er ved at dykke ned i fænomenet kultur. Her kan vi på kreativ vis sætte børnenes egne kulturer i spil ved at zoome ind på deres egne sprog, verdenserfaringer og erfaringsverdener.

Tag med på en tværfaglig rejse på denne kursusdag, og få ideer til at sende dine elever på opdagelse i, hvad der er med til at forme dem, og hvordan den enkelte med sin helt unikke historie, erfaringer og styrker kan bidrage til fællesskabet. Nøgleord på dagen vil være: - Kulturforståelse - Trivsel - Livsduelighed - Dannelse - Flersprogethed som resurse - Verdensmål Du præsenteres for arbejdsmetoder, hvor eleverne gennem dialog, gruppearbejde og konkrete aktiviteter undersøger og formidler de kulturelle verdener og fællesskaber, de er en del af. Vi ser på kulturbegrebet på en dynamisk måde med det for øje at forebygge stereotype billeder af "de andre".

Det flyvende tæppe Kristin R. Vilhjalmsdottir er master i kulturformidling og tidligere lærer. Hun har udviklet sprog- og kulturmødeprojektet Det flyvende tæppe, som i 2017 vandt Den Europæiske Sprogpris. På kursusdagen vil du som deltager prøve elementer af Det Flyvende Tæppe af på egen krop.

Målgruppe

Lærere i dansk, sprogfagene og dansk som andetsprog på alle klassetrin samt øvrige interesserede.

Instruktører

Kristin R. Vilhjálmsdóttir - Underviser, konsulent og projektleder

Fagområder

Dansk som andetsprog
Kulturfagene: Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Praktiske musiske fag: Musik, Billedkunst
Sprog: Engelsk, Fransk, Tysk

Kontakt