Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Sted

Aarhus C

Pris

665,00 kr.

Dato

19.01.2022

Tilmeldingsfrist

03.01.2022

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

665,00 kr.

Dato

02.02.2022

Tilmeldingsfrist

03.01.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Opmærksomheds- og koncentrationsproblemer er et væsentligt symptom hos mange af de børn, vi har med særlige udfordringer. Det kan kræve pædagogisk, fagligt og personligt overskud at få denne gruppe til at lykkes i skolen. Kurset præsenterer dig for forskellige tilgange og metoder, der kan lette dit daglige arbejde med eleverne i folkeskolens klasser. Der vil være gode muligheder for at gå i dialog med oplægsholderen om konkrete problemstillinger og mulige løsninger.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, AKT vejledere og inklusionsvejledere.

Instruktører

Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Kontakt