Elever med flugtbaggrund - hvad kan skolen gøre?

Hvordan kan man som lærer eller pædagog støtte og rumme elever, der har uhyrlige oplevelser med i bagagen - eller som er påvirkede at forældres traumer? På kurset får du indsigt, viden og konkrete redskaber.

Sted

Herning

Pris

950,00 kr.

Dato

05.05.2022

Tilmeldingsfrist

05.04.2022

Status

Ledige pladser

Sted

Aarhus C

Pris

950,00 kr.

Dato

10.05.2022

Tilmeldingsfrist

11.04.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Hvordan kan man som lærer eller pædagog støtte og rumme elever, der har uhyrlige oplevelser med i bagagen - eller som er påvirkede af forældres traumer? På kurset får du indsigt, viden og konkrete redskaber.

Elever, der har været på flugt, eller hvis forældre har, kan være særligt udfordrede og kræve ekstra opmærksomhed fra lærere og pædagoger. Særligt i situationer, hvor eleverne udviser uventede reaktioner, eller hvor der er mistanke om belastende oplevelser og måske traumer i familien, kan man som lærer eller pædagog have brug for lidt ekstra i den pædagogiske redskabskasse.

  • Hvad kan man som lærer eller pædagog gøre for at etablere et klassemiljø, hvor elever med flugtbaggrund oplever sig rummet?
  • Hvordan taler man med børnene om det, hvis de har haft svære oplevelser?
  • Hvilke forventninger kan man have til elever og forældre?
Disse og mange andre spørgsmål dukker ofte op i kølvandet på modtagelse af elever med flugt i bagagen.
 
Kursusdagen byder på:
  • En grundlæggende viden om, hvad børnene kan have med sig af oplevelser, og hvilken betydning det kan få for deres udvikling og læring. 
  • Traumeviden, symptomer og reaktioner på traumatiske oplevelser. 
  • Med afsæt i neurosekventiel kontekst gives redskaber til at rumme og inkludere dette i den almene undervisning. 
  • Metoder til samtaler med elever med disse udfordringer. 
Kurset veksler mellem oplæg og små gruppearbejder med inddragelse af deltagernes aktuelle cases fra praksis i skolen.
 

Målgruppe

Lærere, pædagoger, dsa-resursepersoner og pædagogiske ledere

Instruktører

Jette Thulin - Konsulent og lærer

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog

Kontakt