De STORE læser - 2022

Konference om danskfagets kerneområder

Sted

Aarhus C.

Pris

4.250,00 kr.

Dato

15.09.2022

Tilmeldingsfrist

03.12.2021

Status

Fuldt booket

Om konferencen

PROGRAM
 
KONFERENCEN FLYTTES FRA 27. OG 28. JANUAR 2022 TIL 15. OG 16. SEPTEMBER 2022.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
 
Torsdag den 15. september  2022
9.15-9.45
Ankomst

9.45 -10.00
Velkomst

10.00-11.15
Ser du det samme som jeg?
Visualisering og deling af litteraturanalytiske iagttagelser

v/ Lektor, mag.art. Erik Skyum-Nielsen
Klassesamtaler om litterære tekster bliver ikke sjældent uretfærdigt beskyldt for at foregå efter den model, som nogle nedsættende kalder Ana Lyse eller Holger Fortolker og med en skjult dagsorden, som groft sagt hedder Gæt Hvad Læreren Tænker På. Men ingen
vaskeægte underviser kan vel være interesseret i at tabe sine elever eller gøre dem fremmede for litteraturen, og der findes udmærkede fremgangsmåder, hvis man ønsker at dele sine konkrete litterære iagttagelser med andre. En af dem hedder visualisering, og en anden kunne kaldes oplevelsesorienteret brainstorm. Foredraget vil med eksempler belyse, hvordan man på klassen kan vise veje ind i især nyere dansk litteratur.

11.30-12.45
Temagruppe, runde 1

A. Historier til tiden
v/ Anmelder ved Politiken Steffen Larsen
Årets bøger for unge er sjove, farlige, kloge, dumme, flotte og uforglemmelige. Ganske som det plejer. Steffen Larsen gennemgår i højt tempo og med mange billeder den nyeste litteratur og de seneste grafiske romaner (med mere). Hold fast!
 
B. Grib litteraturen! 50 litteraturdidaktiske greb til en meningsfuld litteraturundervisning
v/ Lektor Ayoe Qvist Henkel
Med konkrete og kreative greb udviklet og afprøvet i 7.-10. klasse bliver eleverne klædt på til at engagere sig i såvel nye romaner som kanoniserede klassikere, hinanden og verden omkring dem.
Kursisterne får på dagen et frieksemplar.

C. Tv i danskundervisningen
v/ Formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og læremiddelforfatter, Katja Gottlieb
Tv har siden 1950’erne spillet en central rolle i samfundet, og tv-programmer har på trods af den hastige udvikling i vores medieforbrug for længst fundet plads i danskundervisningen. Der kan være mange grunde til at se et tv-program. Det kan fx være for at blive underholdt eller for at blive klogere på et bestemt emne.
Uanset hvad er tv’s genrer oplagte at bruge som afsæt for et dybere danskfagligt arbejde, der kan ruste eleverne til at gå kritisk og undersøgende til det, de ser på skærmen. I denne workshop går vi praksisnært til værks og kommer bag om nogle af tv-mediets genrer og deres kendetegn. Vi ser på afsender- og modtagerforhold samt
virkemidler, og I får inspiration til, hvordan I kan anvende tv programmer i danskundervisningen. Oplægget tager udgangspunkt i bogen Tv-serier, der udkommer på Dansklærerforeningens Forlag efteråret 2021.
 
D. Når teaterfaget og drama møder litteraturundervisningen - at forestille sig - og at forestille (andre) verdener
v/ Lektor Lisbet Hastrup Clausen
I temagruppen stilles der skarpt på litteraturens æstetiske særegenhed og på, hvordan man som dansklærer gennem drama og teaterfag kan åbne eleverne for litteraturen og styrke deres sprog- og tekstforståelse.
Målet med temagruppen er at undersøge, reflektere, konkretisere og demonstrere, hvordan man kan anvende drama, teaterfag og andre æstetiske tilgange i litteraturundervisningen med udgangspunkt i konkrete værker.

12.45-13.45
Frokost

13.45-15.00
Temagruppe, runde 2

15.00-15.30
Kaffepause

15.30-16.30
Tyverier af gode historier
v/ Forfatter Thomas Korsgaard
I en novelle kan en lille bitte løgn eller en replik, nogen siger, som pa overfladen er sød; men som i virkeligheden er ondskabsfuld, få meget stor betydning. Thomas Korsgaard er født i 1995 og opvokset i en landsby udenfor Skive. Han er en ung forfatter med et stort sprogligt talent, skarpe replikker og et særligt blik for menneskelige skævheder.

16.30-19.00
Pause

19.00-21.00
Middag
21.00
Carl Emil Petersen SOLO
v/Musiker Carl Emil Petersen
 
 
Fredag den 16. september 2022

9.00-10.15
Temagruppe, runde 1
A. Nyt fra Undervisningsministeriet
v/ Læringskonsulent Pernille Tjellesen
I denne temagruppe vil du få seneste nyt fra UVM, som er relateret til dansk i udskolingen. Der vil også være en gennemgang af eventuelle ændringer i forhold til prøverne i dansk.
 
B. Kan du bryde ind eller komme ud?
v/ Pæd. konsulent Lene Hansen
I denne temagruppe er der fokus på det 21. århundredes kompetencer og playful learning. Der bliver arbejdet hands-on med escape room eller break out room, som det også kaldes. Du kommer til at prøve kræfter med at bryde ind i/ud af et escape room, og du får også nogle fif til, hvordan du laver dit eget undervisningsforløb.
For at dette kan lade sig gøre, skal du medbringe computer.

C. Filmfaglighed for fremtiden – Filmcentralen 2.0
v/ Undervisningsredaktør Martin Schantz Faurholt
Filmfagligheden er kun blevet vigtigere i et skiftende medielandskab.
Martin Schantz Faurholt vil inspirere, analysere og komme med konkrete bud på god filmundervisning i udskolingen.

D. Elever fortjener undersøgende og inddragende litteraturundervisning
- litteraturundervisningen har nemlig ikke ET facit
som en ligning i matematik

v/ Lærebogsforfatter og redaktør Kenneth Jakobsen Bøye
Litteraturundervisning er mere end analyseskemaer og tjeklister. Et spritnyt materiale fra Alinea inddrager elevernes egne oplevelser med teksten, pirrer deres nysgerrighed og bidrager til deres fortolkningskompetence.
Litteraturundervisningen skal både tage elevernes egne læsninger seriøst, bringe deres dannelse i spil og gøre dem klar til prøven. En spændende udfordring som først og fremmest kræver, at litteraturen og teksterne får en krog i eleverne.
Kursisterne får på dagen et frieksemplar af det nye materiale.
 
10.15-10.45
Kaffepause

10.45-12.00
Temagruppe, runde 2

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.30
Tag gaden - og kroppen! - tilbage
v/ Forfatterne Sanne Munk Jensen og Sarah Engell
Forfatterne Sanne Munk Jensen og Sarah Engell fortæller om deres fælles YA-roman ”Tag gaden tilbage” og løfter samtidig lidt af sløret for deres næste, samskrevne udgivelse. Glæd dig!

Målgruppe

Dansklærere i udskolingen, læringsvejledere på PLC, læsevejledere og -konsulenter, undervisere på VUC og læreruddannelserne, danskkonsulenter og forlagsredaktører.

Instruktører

Fagområder

Dansk: Udskoling

Kontakt