Specialskolerne og specialklassernes dag

Specialskolerne og specialklassernes dag er rig på både faglig inspiration og konkrete input.

Sted

Herning

Pris

1.075,00 kr.

Dato

04.08.2022

Tilmeldingsfrist

01.06.2022

Status

Ledige pladser

Om konferencen

Program:

9.00–9.30: 
Ankomst, kaffe/ te og brød.  Mød forlagene

9.35 - 9.45:
Velkomst herunder orientering om CFU's indsats for at understøtte specialklasser og specialskoler. 

9.45 – 10.40:
Low arousal
Anne-Mette Sohn Jensen vil tale om håndtering af problemskabende adfærd, low arousal og forholdet mellem forventninger og færdigheder. Anne-Mette Sohn Jensen er pædagog, cand pæd. psyk, forfatter, underviser og foredragsholder.

10.50 - 11.40:
VIK modellen (Vilkår, indflydelse, kontrol)
Med udgangspunkt i VIK modellen og compassion begrebet fra Anne-Mette Sohn Jensens nye bog 'Arousal og compassion' vil hun fremlægge bud på, hvad der bedst understøtter den specialpædagogiske underviser.

Begge Anne-Mettes oplæg er tilrettelagt, så der er en veksling mellem oplæg, små refleksioner med sidemanden og forholden sig til egen praksis.

11.40 – 12.45:
Frokost, mød forlagene

12.45 – 13.45:
Udviklende samarbejde på specialskolen
Hvordan arbejder man med den organisatoriske læring og hvordan sikrer man, at medarbejdernes kompetencer løbende opdateres, således at ledelse og medarbejdere hele tiden bliver klogere på deres kerneopgave? 
Derudover vil oplægget forholde sig til, hvordan Sct Jacobi Skole agerer i et dynamisk krydsfelt, hvor presse, forældre og politikere af og til sætter dagsordner, som forholder sig til skolens virke.
Sct Jacobi Skole er Varde kommunes nye specialskole fra 1/9 2021.  

Marie Kring, som er leder på Sct. Jacobi Skole og dagtilbud i Varde vil sammen med skolens PR koordinator Lise Mose Poulsen holde oplægget.

13.50 – 14.30:
Hvordan giver designtænkning og teknologiforståelse mening på specialskolen?
Hvordan kan designtænkning og teknologiforståelse indgå i meningsskabende læringsaktiviteter til glæde for eleverne og deres omgivelser?

Jesper Homann vil ud fra sin erfaring på Dybkær Specialskole komme med et bud på, hvad svaret kunne være på dette spørgsmål. Jesper Homann er IT vejleder på Dybkær Specialskole i Silkeborg samt fagkonsulent for teknologiforståelse og specialpædagogik på CFU. Jesper er uddannet lærer, Master i IKT og læring samt FabLab-pioner i Silkeborg kommune.

14.30 – 15.00:
Åben samtale om specialskolerne og specialklassernes aktuelle udfordringer.
Hvor står vi? Hvilke udfordringer ser vi? Hvad kunne vi ønske os?Samtalen faciliteres og der er mulighed for at alle kan indgå i dialogen.

15.00: Tak for i dag 

Målgruppe

Lærere og pædagoger der arbejder i specialskoler eller i specialklasser

Instruktører

Anne-Mette Sohn Jensen Jensen - Pædagog, cand pæd. psyk., forfatter, underviser og foredragsholder
Marie Kring - Skoleleder, Sct. Jacobi Skole
Lise Mose Poulsen - PR koordinator, Sct. Jacobi Skole
Jesper Homann - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt