Billedfortællinger på mellemtrinnet – med et særligt blik på Søren Jessens værk

På kurset introduceres til nye og nyere billedfortællinger, og der gives idéer til tilgange, som kan bruges i danskundervisningen, når ønsket er, at elevernes læseoplevelse og bogens æstetik og tematik skal være i fokus.
Efter frokost dykker vi sammen med forfatter og illustrator Søren Jessen ned i hans billed- og tekstverden.

Sted

Aarhus C

Pris

1.200,00 kr.

Dato

01.03.2023

Tilmeldingsfrist

01.02.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Søren Jessen mener at billedfortællinger måske er det allermest spændende område i børnelitteraturen i disse år. Der er så mange uudforskede muligheder både for illustratorer og forfattere og i danskundervisningen.

På kursusdagen vil deltagerne møde Søren Jessen der i sine værker har skarpt fokus på at eksperimentere med form og indhold og kombinationen af de to ting.

På dette kursus introduceres du til et udvalg af de seneste års billedfortællinger, der er velegnet til at indgå i litteraturformidlingen på mellemtrinnet. Fokus vil efter frokost ligge på værker af Søren Jessen. Selve dagen vil variere mellem oplæg, øvelser, praktisk arbejde og samtaler – eller mellem teori, didaktik, metodik og praksis. Målet er, at du, når dagen er omme, har fået inspiration til værker, der kan indgå i din danskundervisning, samt idéer til, hvordan du kan tilrettelægge denne undervisning.

Vi lever i en billedtid, hvor visuelle, multimodale indtryk bombarderer os fra alle vinkler, og hvor flertydighed, skjulte dagsordener, sammenblanding af virkelighed og fiktion er uundgåelige elementer i dagligdagen for både børn og voksne. Bl.a. derfor er det yderst relevant at anfægte ordets og den verbale teksts rolle i en stadig mere kompleks verden

Vigtigheden af at kunne læse, forstå, analysere, fortolke og opleve kompleks litteratur er tydelig: For at kunne navigere i verden må man kunne aflæse symboler, hensigter og udtryksformer.

Denne navigation rummer dels en mulighed for bedre at forstå sine omgivelser; men den rummer også muligheden for store æstetiske oplevelser. For livet er meget mere end det at kunne finde rundt og forstå. Livet er også glæde, nydelse, undren, stillingtagen, oplevelse og nærvær.

Det er vores påstand, at vi i billedfortællingen kan finde en mikro-udgave af den kompleksitet der omgiver os. Der hvor billede og tekst mødes og noget helt tredje opstår.

Med den norske forfatter Gro Dahle er det vigtigt at huske på, at: "En billedbog er ikke en aldersgrænse, den er et medie."

Mål

Du får på kurset indsigt i, hvad billedfortællinger er, i relevante tekster af Søren Jessen og hvilke muligheder de rummer.

Du møder et bredt udvalg af de seneste års billedfortællinger.

Du får konkrete ideer til, hvordan billedfortællinger kan indgå i danskundervisningen.

Du får viden om en åben og undersøgende tilgang til billedfortællingen der tager udgangspunkt i elevens oplevelse af teksten.

Kursister vil med fordel kunne orientere sig i:
Janne Højrup Nielsen & Søren Fanø: "I begyndelsen var billedet" (Jensen & Dalgaard, 2020) og i Søren Jessens nyere værker som "Bange for alt", "Hoppebolden" og "Fiskepigen"

Målgruppe

Dansk på mellemtrinnet 4 – 6. kl.

Instruktører

Søren Fanø - Freelance
Søren Jessen - Forfatter og illustrator

Fagområder

Dansk: Mellemtrin

Kontakt