Kommende dansklærer i 1. klasse? Få værktøjskassen fyldt op.

Tre dage med ny viden, inspiration og hands on.

På dette kursus bliver du klædt på til at etablere det gode klasserum. Du får også kendskab til den nyeste teoretiske viden inden for skriftsprogstilegnelse med konkrete idéer og inspiration til det praktiske arbejde i din kommende 1. klasse.

Sted

Aarhus C

Pris

3.600,00 kr.

Dato

13.06.2023

Tilmeldingsfrist

13.05.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Med udgangspunkt i et funktionelt lærings- og sprogsyn sætter vi fokus på læse- og skriveundervisningen i 1. klasse. Bliv opdateret på den nyeste viden og få værktøjskassen fyldt med idéer og skabeloner til planlægning af danskfaglige forløb, der ud over analoge materialer også inddrager pædagogiske it-redskaber. Bliv inspireret til at etablere et læringsrum, som kan tilgodese børnenes forskellige potentialer og udfordringer. 

1. kursusdag kl. 9-15  
 Moderne literacytænkning og det funktionelt kommunikative – vi giver et indblik i den nyeste viden inden for læse- og skrivedidaktikken
v/konsulenter fra VIA CFU

 • Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder i den tidlige danskundervisning 
 • Opdagende skrivning og systematisk stilladsering, som tillader børnene at blive aktive medspillere i egen skriveudvikling 
 • Billedbogens fantastiske univers som ramme for udvidet dialogisk læsning   

2. kursusdag kl. 9-15 
"Godt begyndt er halvt fuldendt" – om trivsel i indskolingen  
v/selvstændig pædagogisk konsulent Jens Møller Andersen 
Børn møder i skolen med vidt forskellige potentialer, hvilket afspejles i deres kompetencer. Nogle børn er sikre på egne evner og kvaliteter og stiller krav om udfordringer. Andre har hele livet igennem været nødt til at spille op til omgivelserne for at få informationer om de forventninger, de skal leve op til. 

Dagen sætter fokus på etableringen af et læringsrum, som kan tilgodese, stimulere og udfordre det enkelte barn: 

 • Klasserumsledelse 
 • Klassemødet 
 • Klassekultur 
 • Det sociale kørekort 
 • Inklusion 
 • Konflikthåndtering 
 • Samarbejdet mellem skole og hjem 

3. kursusdag kl. 9-15  
Praksisnære workshops til din danskundervisning i morgen
v/konsulenter fra VIA CFU 

 • Foldebøger som indgang til at arbejde kreativt med læse- og skrivelyst. I denne workshop præsenterer vi foldebøgerne som metode til at folde litterære temaer ud. 
  Vi laver et eksemplarisk forløb, som vil være lige til at tage med hjem i værktøjskassen. 
 • Sæt dansk i bevægelse – konkrete og håndgribelige idéer til en varierende undervisning. 
 • Digital stilladsering med pædagogiske it-redskaber – skabelse af et kreativt og motiverende læringsrum, hvor alle lykkes. 

                       

Medbring egen computer.

Målgruppe

Dansklærere i 1. klasse

Instruktører

Charlotte Hansen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Maria Thrane - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Morten Eidorff Langballe - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent

Fagområder

Dansk: Indskoling

Kontakt