Undervisning og inklusion af elever med dysleksi i grundskolen

Kurset giver dig den nødvendige baggrundsviden om dysleksi og konkrete redskaber til, hvordan du som lærer kan skabe lige deltagelses- og læringsmuligheder i almenundervisningen – også for de elever, der er testet gule i den nationale, digitale ordblindetest.

Sted

Aarhus C

Pris

525,00 kr.

Dato

07.11.2022

Tilmeldingsfrist

07.10.2022

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

525,00 kr.

Dato

10.11.2022

Tilmeldingsfrist

10.10.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Læse-og skrivekravene er tidligt til stede i alle fag, og forskning viser, at elever i læse-skrivevanskeligheder fra skolestart hurtigt kan føle sig ekskluderet fra det faglige fællesskab. Det sætter sig i selvværdet og kan påvirke eleven negativt langt ind i det videre uddannelsesforløb. Derfor er tidlige og systematiske indsatser afgørende. Dette fordrer en grundig systematik i hele organisationen.

Kurset giver den nødvendige baggrundsviden om dysleksi og dens følgevirkninger fagligt og personligt. Du får indblik i, hvad der går forud for elevernes deltagelse i klassen gennem en introduktion til effektiv anvendelse af LST (læseskriveteknologien – her Appwriter). Her får du indsigt i, hvad det kræver af både eleven og dig.

Du bliver præsenteret for pædagogiske værktøjer til at organisere din undervisning. Tilgangen tager udgangspunkt i den lektiologiske pædagogik samt den modellerende og stilladserende undervisning med fokus på udvikling af effektive studiestrategier. En undervisning, som er rigtig god for alle elever – også den store gruppe af "gule" elever.

Kurset peger desuden på, hvilke områder skolen som organisation med fordel kan udvikle for at understøtte inklusionen af ordblinde elever.

Målgruppe

Dansklærere fra 1.-9.klasse samt læsevejledere og ordblindelærere.

Instruktører

Dorthe Aspegren Bendixen - Læsevejleder og ordblindelærer

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Kontakt