En sanse- og stedbaseret tilgang til skriftlighed - med fokus på skrivelyst.

En sanse- og stedbaseret tilgang til skrivning handler om at sætte skriveprocesser i gang ud fra elevernes oplevelser på konkrete steder. Eleverne arbejder struktureret med sansning, oplevelse, erfaringsdannelse, kreativ skrivning og produktion af fiktive og ikke-fiktive tekster.

Sted

Herning

Pris

1.390,00 kr.

Dato

30.03.2023

Tilmeldingsfrist

01.03.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Om kurset

Hvordan gør dansklæreren skriveundervisningen på mellemtrinnet oplevelsesorienteret, sanse- og stedbaseret, så eleverne får skrivelyst og -glæde, udvikler skrivekompetencer og udvikler sig som skrivere?

Ved at stoppe op, sanse og blive inspireret til et konkret forestillingsindhold aktiveres elevernes følelser, sansninger, oplevelser og indre billeder, hvorved de oplever identifikation med skriverrollen og dermed kundskabsudvikling og identitetsdannelse. Dette afspejler sig i kvaliteten af teksten.

Hvad arbejder vi med på kurset?

På dette kursus tilegner du dig teoretisk og forskningsbaseret viden om sanse- og stedbaserede tilgange og motiverende skriveundervisning i danskfaget. Du får eksempler på praksis med fokus på skriftlig fremstilling på mellemtrinnet, ligesom du vil prøve dele af et sanse- og stedbaseret forløb. Der vil ligeledes være plads til diskussion om mellemtrinnets skriveundervisning med fokus på skrivelyst og udvikling af elevernes skriveridentitet. 

På dette kursus får du indblik i:

  • Skriveundervisning centreret omkring elevinddragelse med plads til spontanitet, kreativitet og innovation.
  • Teoretisk og forskningsbaseret viden om skrivekulturer og om sanse- og stedbaserede tilgange i danskfaget.
  • Kreativ skrivning som afsæt for skriveudvikling og -processer
  • Idéer til, hvordan skriveprocesser kan planlægges og gennemføres med et sanse-, steds- og oplevelsesorienteret afsæt
  • Praksiseksempler på sanse- og stedbaseret skriveundervisning, hvor eleverne sanser, oplever og erfarer for efterfølgende derudfra at producere meningsfulde tekster, som sættes i omløb.
  • Konkrete øvelser fra læremidlet "Sansespor. Stoppesteder. 5.-6. klasse".
  • Autentiske skrivesituationer samt makkerskrivning, feedback og portfolio som udviklende elementer i skriveprocessen.


Hvordan arbejder vi på kurset?

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis og mellem undervisning i og uden for kursuslokalet. Du vil både få teoretiske oplæg med dertilhørende øvelser og hands on-øvelser fra det uddelte læremiddel. Du forventes ikke at have en særlig forhåndsviden eller erfaring med sanse- og stedbaseret skriveundervisning.

 

Alle kursister får udleveret et eksemplar af læremidlet "Sansespor. Stoppesteder. 5.-6. klasse" på kurset.

Alle bedes medbringe en pc.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet

Instruktører

Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen - Folkeskolelærer, cand.mag. i dansk og fransk, lektor i dansk ved læreruddannelsen
Merete Schou von Magius - Folkeskolelærer, cand.pæd. i dansk, lektor i dansk ved læreruddannelsen

Fagområder

Dansk: Mellemtrin

Kontakt