Kommunikativ grammatikundervisning - Übung macht den Meister

På denne workshop vil vi se på, hvordan forskellige øvelser kan være med til at styrke elevernes formidlingsevne og sproglige korrekthed i tysk - både mundtligt og skriftligt. I øvelserne vil der både blive taget udgangspunkt i at videreudvikle de kommunikative kompetencer, som eleverne kommer med fra grundskolen samt i at klæde eleverne på til at kunne mestre de nye skriftlige prøveformer i tysk i gymnasierne.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Styrk dine elevers tyskkompetencer gennem elevaktiverende øvelser

  I løbet af workshoppen vil du blive præsenteret for en masse elevaktiverende øvelser, der tager afsæt i ordsproget "Übung macht den Meister" og i mottoet "Aktive elever lærer mest". Øvelserne tilgodeser mange forskellige elevtyper, tager ofte udgangspunkt i kommunikationen i hverdagssituationer, og har også fokus på at styrke de sociale relationer på holdet gennem fx spil, leg og skæve og kreative opgaver, idet det er vores erfaring, at sådanne opgavetyper giver eleverne lyst og mod til at arbejde med det tyske sprog. Du vil også blive præsenteret for øvelser, hvor eleverne får mulighed for at træne og tilegne sig en viden om det tyske sprogs opbygning samt opøve et sprog og terminologi om grammatiske emner, som det kræves i de nye skriftlige prøveformer. I forlængelse heraf vil du se bud på øvelser, hvor eleverne aktivt får trænet og automatiseret grammatiske strukturer både mundtligt og skriftligt. Fokus for workshoppen er derfor:

  - Tips til hvordan spil, leg og styrkelse af sociale relationer kan motivere eleverne til at arbejde med grammatiske emner.

  - Tips til en elevvenlig og elevaktiverende grammatikundervisning.

  - Tips til hvordan faste vendinger og udtryk automatiseres.

  - Tips til, hvordan grammatikundervisningen kan integreres i arbejdet med autentiske tyske tekster.

  Sammen har Christina Hove og Mathilde Nygaard Beck vundet Undervisningsmiddelprisen 2014 for materialet Ein neuer Anfang (L&R Uddannelse) og har 2016 udgivet grammatikbogen Melde dich mal! (L&R Uddannelse), ligesom de er kursusinstruktører på kurser om overgangen mellem grundskole og gymnasiet og elevaktiverende undervisning.

  Målgruppe

  Tysklærere på de gymnasiale uddannelser

  Instruktører

  Mathilde Nygaard Beck - Lektor og lærebogsforfatter
  Christina Hove - Lektor og lærebogsforfatter

  Fagområder

  Ungdoms- og voksenundervisere: Gymnasiekurser

  Aarhus C

  Pris
  620 kr.
  Dato og tid
  12. marts 2018 kl. 13 - 16
  Kursus nr.
  CFU18013
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  12.03.2018 - kl. 13.00-16.00
  Pris
  620 kr.
  Tilmeldingsfrist
  04.03.2018
  Kursus nr.
  CFU18013