Afleveringer i 2. fremmedsprog - Er du træt af at sidde og rette Google translate?

Tilføj som favorit
Få en værktøjskasse med hjem fyldt med ideer og øvelser til skriftlige opgaver, der træner sprog, grammatik og mundtlighed, og som klæder eleverne på til at arbejde selvstændigt med deres opgaver.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Workshop hvor der arbejdes med at stille forskellige typer opgaver, der kræver forskellige kompetencer af eleverne, samt forslag til hvordan du kan anvende forskellige rettestrategier.

  Er du en af de mange 2. fremmedsprogslærere, som er frustreret over at skulle bruge tid på at rette skriftlige afleveringer, som ikke viser noget om elevernes styrker og svagheder og ej heller fremmer elevernes læring? Bruger du nogen gange mere tid på at mistro brug af google translate end på at rette selve afleveringen? Og er du i tvivl, om eleverne bruger din feedback til noget? Så er denne workshop noget for dig.

  Workshoppen tager udgangspunkt i afleveringer til 1., 2. og 3.g i tysk, men andre 2. fremmedsprogslærere på ungdomsuddannelser vil let kunne omsætte afleveringsstrukturerne til deres eget 2. fremmedsprog.

  I workshoppen vil du blive introduceret til afleveringer, som lægger vægt på, at eleverne skal træne og tilegne sig en viden om fremmedsprogets opbygning samt opøve et sprog og terminologi om grammatiske emner, som det fx kræves i de nye skriftlige prøveformer. Andre afleveringer vil tage afsæt i at udvikle elevernes ordforråd og i at forberede eleverne på de mundtlige eksaminer, sådan at eleverne aktivt får trænet og automatiseret grammatiske strukturer og faste vendinger både mundtligt og skriftligt. Vi vil også se på forskellige rettestrategier og feedback/feedforward-muligheder, og på hvordan eleven lærer at evaluere sig selv. Du vil i forlængelse heraf også blive introduceret til øvelser, der kan bruges i den daglige undervisning, sådan at eleverne bliver klædt på til at kunne arbejde selvstændigt med de forskellige afleveringer.

  Workshoppen veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som kursusdeltager medvirker aktivt. Du vil gå hjem med en taske fyldt med øvelser og ideer, du kan bruge næste dag og mange moduler frem

  Bemærkninger

  Oplægsholdere: Mathilde Nygaard Beck, cand. mag. i tysk og dramatik, lærebogsforfatter af folkeskolematerialerne Leroy og Krabat samt e-bogsmaterialet Gekko: Nachsitzen og gymnasiematerialet Ein neuer Anfang og Melde dich mal!, redaktør i tyskgruppen på PS-Praktisk Sprog, kursusinstruktør i elevaktiverende arbejdsformer og underviser på Egå Gymnasium. Christina Hove, cand. mag. i tysk og religion, lærebogsforfatter af gymnasiematerialet Ein neuer Anfang og Melde dich mal!, underviser på Sankt Annæ Gymnasium. Sammen har Christina Hove og Mathilde Nygaard Beck vundet Undervisningsmiddelprisen 2014 for materialet Ein neuer Anfang (L&R Uddannelse) og har 2016 udgivet grammatikbogen Melde dich mal! (L&R Uddannelse), ligesom de er kursusinstruktører på kurser om overgangen mellem grundskole og gymnasiet og elevaktiverende undervisning

  Målgruppe

  Tysklærere og andre 2. fremmedsprogslærere på uddannelserne..

  Instruktører

  Mathilde Nygaard Beck - Lektor og lærebogsforfatter
  Christina Hove - Lektor og lærebogsforfatter

  Fagområder

  Ungdoms- og voksenundervisere: Gymnasiekurser, VUC-kurser

  Herning

  Pris
  800 kr.
  Dato og tid
  7. januar 2019 kl. 13:00 - 16:00
  Kursus nr.
  CFU19009
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Herning

  Status
  Overtegnet
  Dato og tid
  07.01.2019 - kl. 13.00-16.00
  Pris
  800 kr.
  Tilmeldingsfrist
  07.12.2018
  Kursus nr.
  CFU19009