Pyt med perfekt - at gøre op med de høje krav

Tilføj som favorit
Få redskaber til at hjælpe dine elever til at gøre om med perfektionskulturen, der presser de unge mennesker unødigt, og hjælp dem til at bryde negative mønstre og være mindre selvkritiske.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Der bliver talt om præstationskultur, høje krav og øget pres på vores unge. På kurset får du teori om perfektionisme og konkrete redskaber til at hjælpe vores elever med at stille realistiske krav til dem selv

  Mange unge i dag er pressede af at vokse op i en præstationskultur, hvor de skal optimere sig selv på alle fronter af livet. Kombinationen af høje krav fra samfundet om at været udadvendt og performe, og indre krav om at skulle præstere perfekt hver gang er en farlig cocktail, der øger presset på de unge. I skolen kommer det til udtryk, når eleverne ikke lever op til disse krav ¿ de er selvkritiske og mistrives under det voldsomme pres.
  På kurset får du indsigt i hvad der driver perfektionisterne til fastholde de høje krav på trods af negative konsekvenser. Du får redskaber til i samtaler at støtte eleverne i at bryde de negative mønstre, være mindre selvkritiske og stille mere realistiske krav til sig selv, hvor det at fejle er OK.

  Kurset indeholder teori om perfektionisme, gennemgang af konkrete redskaber der er afprøvet på perfektionistiske elever og deltagerne får selv afprøvet øvelser, så de bliver i stand til at anvende redskaberne i egen praksis umiddelbart efter kurset.

  Målgruppe

  Kurset henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer og andre, der arbejder i grundskolens udskoling, på ungdomsuddannelserne samt andre steder i uddannelsessystemet.

  Instruktører

  Anesofie Hyldig Reimick - Studievejleder, coach og gymnasielærer cand.mag.
  Marianne Benoni Jørgensen - Studievejleder, coach og gymnasielærer cand.mag.

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag
  Ungdoms- og voksenundervisere: Kurser for gymnasiale uddannelser

  Herning

  Pris
  1250 kr.
  Dato og tid
  16. september 2019 kl. 9:00 - 15:00
  Kursus nr.
  CFU19036
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Herning

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  16.09.2019 - kl. 09.00-15.00
  Pris
  1250 kr.
  Tilmeldingsfrist
  16.08.2019
  Kursus nr.
  CFU19036