Multimodal produktion i dansk

Tilføj som favorit
Den nye læreplan for dansk stx og hf stiller krav om, at eleverne skal arbejde med multimodale produktioner. Kurset viser, hvordan man ud fra en teoretisk og analytisk ramme kan arbejde konkret og praktisk med multimodal produktion i digital form koblet op på det skriftlige arbejde i dansk

Om kurset

 • Beskrivelse

  Lær at bruge forskellige digitale værktøjer til multimodal produktion i dansk og bliv inspireret til, hvordan du kan koble det til det skriftlige arbejde

  Indhold
  Hvordan fungerer et multimodalt udtryk? Kurset introducerer kort til begrebet "multimodalitet", herunder til forskellige typer af samspil mellem modaliteter. Tanken er, at eleverne først træner analysen af multimodale tekster, og at det analytiske begrebsapparat herefter udgør den teoretiske baggrund for deres eget produktive arbejde. Under inddragelse af kravene til skriftlig dansk viser kurset, hvordan multimodal produktion kan bruges ikke blot som et mål i sig selv, men også som en trædesten hen mod de danskfaglige skrivegenrer. Sigtet er altså dobbelt: Eleverne lærer at skabe et velfungerende multimodalt produkt og opøver samtidig kompetencer, der støtter op om det skriftlige arbejde i faget i øvrigt.

  En væsentlig del af kurset består i, at du som deltager selv får fingrene i digitale værktøjer, du kan anvende i undervisningen. Du bliver introduceret til produktion af video, Sway og blog. Desuden får du eksempler at se på elevproduktioner og opgaver og dermed konkret inspiration til, hvordan du kan sætte dine egne elever i gang.

  Arbejdsform
  Kurset veksler mellem korte oplæg med teori og didaktiske refleksioner samt introduktion til digitale værktøjer og længere individuelt arbejde/pararbejde i disse værktøjer.

  Du skal medbringe computer, høretelefoner og adgang til googlekonto

  Målgruppe

  Dansklærere på stx og hf

  Instruktører

  Mads Damgaard Fangel - Lektor i dansk og musik

  Fagområder

  Ungdoms- og voksenundervisere: Kurser for gymnasiale uddannelser

  Aarhus C

  Pris
  1100 kr.
  Dato og tid
  27. februar 2020 kl. 9:00 - 15:00
  Kursus nr.
  CFU20011
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  27.02.2020 - kl. 09.00-15.00
  Pris
  1100 kr.
  Tilmeldingsfrist
  27.01.2020
  Kursus nr.
  CFU20011