Ny forskning til udskoling og ungdomsuddannelser

Tilføj som favorit
Her er en mulighed for at blive opdateret om ny forskning med relevans for ledere og lærere i udskoling og på ungdomsuddannelser. Fire forskere fortæller over to eftermiddage om praksisfaglighed, kreativitet, mistrivsel og bæredygtig skoleudvikling. Kom og bliv opdateret og inspireret.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Bliv inspireret af ny forskning: Brug en eller to eftermiddage og mød fire forskere der taler om praksisfaglighed, kreativitet, mistrivsel og bæredygtig skoleudvikling.

  Du kan deltage fysisk eller lytte til oplæggene via streaming, og du kan vælge én eller begge kursuseftermiddagene. Deltager du i begge, reduceres prisen.

  Inspirationskurses om ny forskning inden for fire aktuelle områder. Fire forskere fra Aalborg Universitet vil hver holde et oplæg, og der bliver mulighed for spørgsmål og diskussion.

  Den 11. januar
  Oplæg 1: Praksisfaglighed i skole og på ungdomsuddannelser - potentialer og udfordringer
  Fra 2019 blev der i lovgivningen sat fokus på styrkelsen af de 'praksisfaglige' elementer i undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Men hvad er praksisfaglighed, og hvordan kan det indtænkes i skolen og ungdomsuddannelserne, og i overgangen mellem de to? På baggrund af følgeforskningen fra et STUK-udviklingsprojekt fra 2018-2019, der omfattede udviklingsprojekter på skoler og erhvervsuddannelser, gives der eksempler på, hvordan praksisfaglighed kan indtænkes i aktiviteter og hvilke muligheder og udfordringer det rummer. I oplægget fokuseres b.la. på de fagligt svage og de ikke-uddannelsesparate elever.
  V/Karen Andreasen, lektor, ph.d.

  Oplæg 2: Kreativitet i/for ungdomsuddannelser: utopi eller nødvendighed?
  Få kendskab til og viden om kreativitetsteorier og læringsteorier i designprocesser. Hvordan hænger kreativitetsudvikling og læring sammen? De stigende krav til uddannelser om udvikling af samfundets kreative innovationskraft rejser spørgsmål om elevers forudsætninger for at udvikle og deltage i læringsmiljøer, der fremmer disse mål. Omvendt rejser sig spørgsmål om, hvorvidt et fokus på kreativitet og innovation kan medvirke til en mere åben og inkluderende undervisningspraksis. Hvordan ser kreative læringsmiljøer ud og hvordan kan de designes? Hvis disse spørgsmål er relevante for dig, så kom til dette oplæg.
  V/Tatiana Chemi, lektor, ph.d.

  Den 21. januar
  Oplæg 3: Et didaktisk perspektiv på mistrivsel: Hvad kan lærere gøre i deres undervisning for at øge elevers trivsel?
  Elevers voksende mistrivsel og psykiske sårbarhed, fx i form af stress, depression, angst og ADHD, stiller lærere over for den vanskelige opgave at forholde sig til en gruppe af elever, som reagerer meget forskelligt på undervisning, men som har det fællestræk, at de har svært ved at 'tage sig sammen'. Oplægget præsenterer to tilgange til denne læreropgave: 1) udvikling af en klasseledelsespraksis, der giver eleverne støttende rammer for skolearbejdet. 2) Udvikling af elevernes mestringsstrategier, så de bliver i stand til at gøre det, vi forventer af dem.
  V/Dorte Ågård, Ph.d., seniorrådgiver

  Oplæg 4: Bæredygtig skoleudvikling - med udgangspunkt i praktikernes erfaringer og systematik
  Skoleudvikling har de seneste år været et nationalt anliggende, hvor folkeskolereformen kom ned fra 'oven' og lærere og skoleleder skulle tilpasse denne skolens virkelighed. Dette oplæg giver et perspektiv på, hvordan man som praktiker, lærer eller leder, 'nedenfra' kan blive rustet til at initiere skoleudvikling på lokalt niveau. Udvikling, der er robust nok til at være et modsvar og en respons til kommunale og nationale initiativer. Oplægget tilbyder omridset af en systematisk tilgang til, hvordan man kan 'udvikle' egen praksis vha. observationer, interviews mm. Tilgangen, der præsenteres, er en kombination af virksomhedsteori og aktionslæring.
  V/Lars Bang, lektor, ph.d.

  Arbejdsform
  Oplæg, ca. 45 minutter, derefter spørgsmål og drøftelse af hvordan forskningen konkret kan bidrage til udvikling på skoleområdet. Oplæg, spørgsmål og debat rammesættes af Henriette Duch, lektor, ph.d. VIA Pædagogik og CFU

  Målgruppe

  For ledere og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser

  Instruktører

  Dorte Ågård - Faglig leder af Master i Pædagogisk Ledelse, ph.d.
  Lars Bang Jensen - Ph.d., Lektor i Uddannelsesforskning, Aalborg Uni
  Tatiana Chemi - Lektor, ph.d.
  Karen Andreasen - Lektor, ph.d.

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag
  Ungdoms- og voksenundervisere: Kurser for gymnasiale uddannelser, Kurser for erhvervsskoler og VUC

  Aarhus C

  Pris
  1330 for deltagelse begge dage kr.
  Dato og tid
  11. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  21. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Kursus nr.
  CFU20034

  Aarhus C

  Pris
  800 kr.
  Dato og tid
  11. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Kursus nr.
  CFU20035

  Onlinekursus

  Pris
  1330 for deltagelse begge dage kr.
  Dato og tid
  11. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  21. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Kursus nr.
  CFU21005

  Onlinekursus

  Pris
  800 kr.
  Dato og tid
  11. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Kursus nr.
  CFU21006

  Aarhus C

  Pris
  800 kr.
  Dato og tid
  21. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Kursus nr.
  CFU20036

  Onlinekursus

  Pris
  800 kr.
  Dato og tid
  21. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Kursus nr.
  CFU21007
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  11. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  21. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Pris
  1330 for deltagelse begge dage kr.
  Tilmeldingsfrist
  11.12.2020
  Kursus nr.
  CFU20034

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  11.01.2021 - kl. 15.00-17.00
  Pris
  800 kr.
  Tilmeldingsfrist
  11.12.2020
  Kursus nr.
  CFU20035

  Onlinekursus

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  11. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  21. januar 2021 kl. 15:00 - 17:00
  Pris
  1330 for deltagelse begge dage kr.
  Tilmeldingsfrist
  11.12.2020
  Kursus nr.
  CFU21005

  Onlinekursus

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  11.01.2021 - kl. 15.00-17.00
  Pris
  800 kr.
  Tilmeldingsfrist
  21.12.2020
  Kursus nr.
  CFU21006

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  21.01.2021 - kl. 15.00-17.00
  Pris
  800 kr.
  Tilmeldingsfrist
  11.12.2020
  Kursus nr.
  CFU20036

  Onlinekursus

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  21.01.2021 - kl. 15.00-17.00
  Pris
  800 kr.
  Tilmeldingsfrist
  21.12.2020
  Kursus nr.
  CFU21007