Naturfag i spil - 2019

Tilføj som favorit
Faglige oplæg og workshops for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve. Foldere udsendes til skolerne i august/september 2019

Om kurset

 • Beskrivelse

  Temadagen Naturfag i spil 2019

  Faglige oplæg og workshops for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve.

  Program
  8.45 - 9.15
  Kaffe/te og rundstykker
  Læremiddeludstilling
  9.15
  Velkomst
  9.15 - 10.15
  Klimaet før, nu og i fremtiden
  Hør om atmosfæreprocesser og mekanis¬mer som ligger bag klimaændringerne og om de FN-rapporter som i detaljer udreder, hvad vi ved om de igangværende klima-ændringer. Hvad er konsekvenserne globalt og i Danmark, og hvad byder fremtiden på.
  Jens Hesselbjerg Christensen, professor i is-, klima og geofysik og medlem af FNs klimapanel, Niels Bohr Instituttet
  10.15 - 10.45
  Nye læseplaner i naturfagene
  Der er udarbejdet nye læseplaner, hvor fokus bl.a. har været at give øget professionelt råderum til at planlægge undervisningen og samtidig knytte undervisningen tættere til folkeskolens formål og fagformål. Hvilken betydning har det for praksis?
  Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet
  10.45 - 11.00
  Kaffe/te, frugt og læremiddeludstilling
  11.00 - 11.50
  Workshoprunde 1
  Fællesfaglige fokusområder i praksis
  Vælg blandt de forskellige workshopper.
  Der er workshopper for alle de fællesfaglige fokusområder. Hør om og afprøv i praksis hvordan du kan arbejde tværfagligt eksperimenterende og undersøgende i naturfagsundervisningen i fysik/kemi, biologi og geografi.
  11.50 - 12.40
  strong>Frokost og læremiddeludstilling
  12.40 - 13.30
  Workshoprunde 2
  - Fællesfaglige fokusområder i praksis
  13.30 - 13.50
  Kaffepause - frugt og læremiddeludstilling
  13.50 - 14.40
  Workshoprunde 3
  - Fællesfaglige fokusområder i praksis
  14.40 - 15.00
  Kaffepause og læremiddeludstilling

  15.00 - 15.30
  Den fælles naturfagsprøve
  Hvad viser følgeforskningen og tilbagemel¬dingerne fra de beskikkede censorer fra de første år, og hvordan bruger vi vurderings¬kriterierne i undervisningen og ved prøven?
  Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet
  15.30 - 15.45
  Afrunding og tak for i dag

  Workshopper
  Workshop A
  Verdensmål.nu
  Maiken Rahbek Thyssen, lærer og pæd. konsulent, Verdensmål.nu
  Workshop B
  Bæredygtig energi
  Søren Lumbye, naturfagskonsulent og projektleder for Videncenter Naturfag, Aqua Naturfagscenter
  Workshop C
  De dyrebare dråber - hvorfor og hvordan?
  Signe Brokjær, projektkoordinator, Hovedet i Havet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  Workshop D
  Plastik i havets fødekæder
  Anders Østerby, Skolekonsulent, Nordsøen Oceanarium, Hirtshals
  Workshop E
  Strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår
  Hanne Søgård Grøn, naturfagslærer, Englystskolen, Børkop
  Workshop F
  Hvordan kan man arbejde fællesfagligt med teknologi
  Jakob Skjødt, Pernille Scherer og Lotte Thorup, lærere, Mølleskolen, Ry

  Målgruppe

  Lærere i naturfag

  Instruktører

  Maiken Rahbek Thyssen - Lærer, udeskolevejleder og pædagogisk konsulent
  Søren Lumbye - Naturfagskonsulent
  Jens Hesselbjerg Christensen - Professor i is-, klima og geofysik
  Lars Volf Jensen - Læringskonsulent for naturfag
  Signe Brokjær Nielsen - Projektkoordinator, Hovedet i Havet
  Anders Østerby - Skolekonsulent
  Hanne Søgård Grøn - Naturfagslærer
  Jakob Skjødt - Lærer
  Pernille Scherer - Lærer
  Liselotte Kold Thorup - Lærer
  Mads Bendixen - Biolog og projektmedarbejder ved Hovedet i Havet

  Fagområder

  Naturfagene: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi

  I samarbejde med

  UCN Center for Undervisningsmidler og Astra

  Bjerringbro

  Pris
  1295 kr.
  Dato og tid
  27. november 2019 kl. 8:45 - 15:45
  Kursus nr.
  CFU19240
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Bjerringbro

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  27.11.2019 - kl. 08.45-15.45
  Pris
  1295 kr.
  Tilmeldingsfrist
  25.10.2019
  Kursus nr.
  CFU19240