Charlotte Sejer Pedersen

Charlotte Sejer Pedersen

CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T:87 55 27 67
E:
Jeg vejleder om brug af læremidler i fremmedsprogene – især med blik for engelsk - samt om internationalisering.

Jeg er deltidsansat ved VIA CFU's afdeling i Herning, hvor jeg træffes tirsdag og torsdag. 

Her er jeg pædagogisk konsulent for fremmedsprog og står til rådighed for rådgivning og vejledning om nye materialer og deres brug i undervisningen.

Ved siden af mit konsulentjob er jeg underviser og skolebibliotekar på Skivehus Skole i Skive Kommune.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har en pædagogisk diplomuddannelse som engelskvejleder.