Hanne Schriver

Hanne Schriver

CFU i Aarhus
Ceresbyen
8000 Århus C
T:87 55 28 25
E:
Jeg vejleder om læremidler og undervisning i dansk i udskolingen.
Mit arbejdssted er VIA CFU i Aarhus, Campus C.

Jeg rådgiver og vejleder pr. mail, pr. telefon samt ved besøg. Desuden afholder jeg kurser og deltager i materialeindkøb til udlånssamlingen. 

Jeg har deltaget i mangeartede projekter, altid med relation til danskfaget i udskolingen. 

Jeg er med i planlægningsgruppen for ‘De store læser’, der henvender sig til dansklærere samt andre interessenter. Siden foråret 2014 har jeg været optaget af tænkningen bag FFM og deltager i efteråret 2015 i en studierejse til Ontario. 

Min baggrund 

 • Uddannet folkeskolelærer

 • Mange års undervisningserfaring fra udskolingsklasser inkl. 10. kl.

 • Uddannet skolevejleder og med erfaring som skolevejleder

 • Exam. pæd. i dansk

 • Pd. modul i voksendidaktik

 • Master i børnelitteratur

 • Beskikket censor ved FP9 og FP10, mundtlige og skriftlige prøver

 • Har udfærdiget og medvirket ved diverse forlagsudgivelser og skrevet artikler til faglige tidsskrifter

 • Anmelder ved ‘Læsepædagogen’

 • Koordinator i Vestdanmark for ‘Lærernetværket for it i folkeskolens fag’ DANSK