Lotte Svane Strange Petersen

Lotte Svane Strange Petersen

CFU i Aarhus
Ceresbyen
8000 Aarhus C
T:87 55 28 37
E:
Hjemmeside, nyhedsbrev, kursusmagasin og andre kommunikationsopgaver samt vejledning inden for dansk som andetsprog er mine primære områder som pædagogisk konsulent.

Med afsæt fra CFU Aarhus vejleder jeg om læremidler og brugen af dem inden for området dansk som andetsprog. Herudover varetager jeg diverse konkrete formidlingsopgaver, bl.a. som redaktør af centrets kursusmagasin reflex og som tovholder på hjemmesiden

Kommunikationsopgaver på tværs af landet for foreningen CFU Danmark er også blandt mine opgaver. 

Fra lærer og journalist til konsulent

Jeg er læreruddannet og har arbejdet som folkeskolelærer i 10 år, inden jeg blev journalistuddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 2006. Efterfølgende har jeg arbejdet som freelancejournalist med opgaver for blandt andre Aarhus Lærerforening og KompetenceCenter for Integration i Silkeborg sideløbende med mit job på CFU. Jeg er også anmelder for fagbladet Folkeskolen.