Søren Søndergaard Thisted

Søren Søndergaard Thisted

CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T:87 55 27 84
E:
Mit hjerte brænder for naturfagene og matematik - med særlig interesse for den røde tråd på langs og på tværs af uddannelseskæden samt det fællesfaglige naturfagssamarbejde i udskolingen.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og ansat i en kombinationsstilling som pædagogisk konsulent for naturfagene og matematik ved VIA CFU Herning. Her er jeg til rådighed for sparring om årsplanlægning, undervisningsmaterialer, prøveafvikling, gennemførelse af kurser m.v.

Sideløbende underviser jeg på Herningsholmskolen. Jeg har endvidere en baggrund som kommunal skolekonsulent med fokus på naturfagsområdet.