Få hjælp til din undervisning i dansk som andetsprog på CFU

Dansk som andetsprog

Her finder du bred inspiration og hjælp til læremidler til dansk som andetsprog - både til almenundervisningen, til den supplerende undervisning og til basisundervisningen i modtagelsesklasser. 

Fokus på

Konference: Fælles mål for dansk som andetsprog 2020

En dag om undervisning af flersprogede elever

Næste års Fælles mål for dansk som andetsprogs-konference foregår i Aarhus den 1. oktober 2020.

Lån læremidler til dsa på CFU

Lån læremidler til dansk som andetsprog

Læremidler til basis- og den supplerende undervisning i dsa

Hent ideer til dansk som andetsprog på nettet - brug VIA CFU

Digitale ideer

Nettet flyder med resurser, der kan inddrages i arbejdet med dansk som andetsprog.

Dansk som andetsprog - kom videre gennem VIA pædagogik og CFU

En dag om dsa for dig, der underviser de unge

Flersprogethed som resurse på ungdomsuddannelserne, erhvervs- og FGU-skolerne.
Bliv klogere - og få ideer med hjem.
Tre børn leger

Velkommen til nyankomne børn og unge

Få viden om nyankomne - herunder også det gratis afdækningsmateriale. 

Unicefs billede om børn

Skolen & hjemmet

Alle forældre kan gøre en positiv forskel for deres børns skolegang - også selvom de ikke kan dansk.
Fælles mål for dansk som andetsprog-konferencen 2018

Sproget med i alle fag

Find forløb og ideer til arbejdet med sproglig udvikling i fagene.

Bevægelse rimer godt på sprogtilegnelse

Bevægelse i og med sprogtilegnelsen

Inddrag bevægelse i undervisningen af flersprogede elever. Det er både sjovt og gi'r mening!
De flersprogede klasserum

Læg selv speak på film

Alle kan være med i arbejdet med lydsiden af professionelle film

Nyeste læremidler

Se flere læremidler til dsa

Ustyrlig uhygge

5. - 6. kl. DA, LL

Book materialet

Lige til højrebenet

DA, LL

Book materialet

Panda

0. - 3. kl. DA, LL, SU

Book materialet