Få hjælp til din undervisning i dansk som andetsprog på CFU

Dansk som andetsprog

Her finder du bred inspiration og hjælp til læremidler til dansk som andetsprog - både til almenundervisningen, til den supplerende undervisning og til basisundervisningen i modtagelsesklasser. 

Fokus på

Lån læremidler til dsa på CFU

Lån læremidler til dansk som andetsprog

Læremidler til basis- og den supplerende undervisning i dsa

Hent ideer til dansk som andetsprog på nettet - brug VIA CFU

Digitale ideer

Nettet flyder med resurser, der kan inddrages i arbejdet med dansk som andetsprog.

Fælles mål for dansk som andetsprog-konferencen 2018

Sproget med i alle fag

Find forløb og ideer til arbejdet med sproglig udvikling i fagene.

Tre børn leger

Velkommen til nyankomne børn og unge

Få viden om nyankomne - herunder også det gratis afdækningsmateriale. 

Unicefs billede om børn

Skolen & hjemmet

Alle forældre kan gøre en positiv forskel for deres børns skolegang - også selvom de ikke kan dansk.
Bevægelse rimer godt på sprogtilegnelse

Bevægelse i og med sprogtilegnelsen

Inddrag bevægelse i undervisningen af flersprogede elever. Det er både sjovt og gi'r mening!

Nyeste læremidler

Se flere læremidler til dsa

Hvor taler du flot dansk!

9. - 10. kl. DA, GU, LL, VU

Book materialet

I to

7. - 10. kl. DA, LL, SU

Book materialet

Ayses forelskelse

2. - 5. kl. DA, LL

Book materialet