Få hjælp til din undervisning i dansk som andetsprog på CFU

Dansk som andetsprog

Her finder du bred inspiration og hjælp til læremidler til dansk som andetsprog - både til almenundervisningen, til den supplerende undervisning og til basisundervisningen i modtagelsesklasser. 

Fokus på

Lån læremidler til dsa på CFU

Lån læremidler til dansk som andetsprog

Læremidler til basis- og den supplerende undervisning i dsa

Hent ideer til dansk som andetsprog på nettet - brug VIA CFU

Digitale ideer

Nettet flyder med resurser, der kan inddrages i arbejdet med dansk som andetsprog.

Fælles mål for dansk som andetsprog-konferencen 2018

Sproget med i alle fag

Find forløb og ideer til arbejdet med sproglig udvikling i fagene.

Dansk som andetsprog - kom videre gennem VIA pædagogik og CFU

En dag om dsa for dig, der underviser de unge

Flersprogethed som resurse på ungdomsuddannelserne, erhvervs- og FGU-skolerne.
Bliv klogere - og få ideer med hjem.
Tre børn leger

Velkommen til nyankomne børn og unge

Få viden om nyankomne - herunder også det gratis afdækningsmateriale. 

Unicefs billede om børn

Skolen & hjemmet

Alle forældre kan gøre en positiv forskel for deres børns skolegang - også selvom de ikke kan dansk.

Nyeste læremidler

Se flere læremidler til dsa

L

7. - 10. kl. DA, LL

Book materialet

Panda

0. - 3. kl. DA, LL, SU

Book materialet

Pest eller kolera

DA, LL

Book materialet