DSA på CFU

Dansk som andetsprog

Her finder du bred inspiration og hjælp til læremidler til dansk som andetsprog - både til almenundervisningen, til den supplerende undervisning og til basisundervisningen i modtagelsesklasser. 

Fokus på

Fælles mål for dansk som andetsprog-konferencen 2018

Fælles mål for dansk som andetsprog

Et fælles fokus med fælles ansvar. 
Sæt X i kalenderen den 5. april 2018.dsa-tre-drenge

Inspiration til undervisning i modtagelsesklasser

Læremidler til eleverne og inspiration til dig selv fra CFU's samlinger.

Gratis resurser til dsa fra ministeriet

Hjælp til at afdække sprog og resurser

Kom hele vejen rundt om nyankomne elevers sprog og resurser med nyt gratis materiale. 

Tre børn leger

Sproglig udvikling i fagene

Find forløb og ideer til arbejdet med sproglig udvikling i fagene.

Elev med iPad

Digitale ideer

Nettet flyder med resurser, der kan inddrages i arbejdet med dansk som andetsprog.

Bevægelse - også i sprogundervisningen

Bevægelse og sprogtilegnelse

Inddrag bevægelse i undervisningen af tosprogede elever. Det er både sjovt og gi'r mening!
Se gratis film om dsa

Gratis film om dansk som andetsprog

Se eksempler på god undervisning - og brug det i din egen.
Lån UNESCO-kasser på CFU med materialer til flersprogede elever. Foto/Medie Moesgaard, Michael Johansen

UNESCO-kasse til dsa

Lån museumskasse med genstande, tekster, opgaver og aktiviteter om Danmark.
Unicefs billede om børn

Skolen & hjemmet

Alle forældre kan gøre en positiv forskel for deres børns skolegang - også selvom de ikke kan dansk.

Nyeste læremidler

Se flere læremidler

Syllabus

1. - 4. kl. DA, SU

Book materialet

Stor, større, størst

3. - 4. kl. DA, LL

Book materialet

Ayses røde tørklæde

3. - 5. kl. DA, LL

Book materialet