Om CFU

CFU'erne i Danmark er sat i verden for dig, der arbejder med undervisning i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Er du lærer i Region Midtjylland, hører du til os i VIA CFU. Her kan du låne og streame læremidler til dig selv og dine elever, og du kan blive inspireret og opdateret gennem vejledning, kurser og konferencer.

Fakta om VIA CFU 

16.000

mulige lånere 

73.780

forskellige titler 

500.000

læremidler til udlån i alt

800

ugentlige kørsler til skoler med materialer

220

årlige kurser og konferencer

Hvem er vi?

 • VIA Center for Undervisningsmidler - i daglig tale VIA CFU - servicerer samtlige grundskoler, gymnasier og en række øvrige uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Centret er forankret i Professionshøjskolen VIA og har tre fysiske afdelinger i regionen:

  • En informationsafdeling i Aarhus
  • En informationsafdeling i Herning
  • En udlånssamling/lager i Viborg

  I VIA CFU er vi 53 ansatte, som spænder over chauffører, lagermedarbejdere, administrativt personale, kursussekretærer, pædagogiske konsulenter, it-teknikere, afdelingsledere og en centerchef.

  Kontakt os endelig, hvad enten du har brug for sparring og vejledning om valg af læremidler, har spørgsmål til lån og levering eller er nysgerrig på vores udbud af praksisnære kurser.

  Kontakt os

 • CFU’erne i Danmark er resurse- og udviklingscentre for skoler og uddannelsesinstitutioner. Centrene er forankrede i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over. Centrene betjener grundskolerne og ungdomsuddannelser i de respektive dækningsområder, som følger regionsgrænserne. Alle CFU’er i Danmark refererer til samme lov og har samme kerneydelser.

  Kerneydelser

  CFU’ernes omdrejningspunkter er læremidler, vejledning og kurser – med følgende tilbud til undervisere:

  • Udlån af læremidler til egen inspiration og information
  • Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne, herunder e-bøger og streaming af tv-udsendelser og spillefilm
  • Formidling af viden om læremidler
  • Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
  • Faglige og pædagogiske kurser, temadage og konferencer.

  Nationalt samarbejde

  Som enheder i seks professionshøjskoler har CFU’erne etableret et forpligtende og tæt samarbejde. Samarbejdet kaldes 'CFU Danmark’, og her sikres videndeling, effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdsparter.

  CFU Danmark står blandt andet for en række nationale projekter og varetager også relationerne til nationale samarbejdsparter, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVU-medier.

  CFU Danmark har også ansvaret for udvikling og drift af den fælles materialeplatform mitCFU

  Læs mere om CFU'erne i Danmark på cfu.dk

  CFU'erne ligger i alle regioner i Danmark

  Forankret i professionshøjskolerne ligger CFU'erne spredt ud over hele landet.

 • Det nuværende CFU's historie begyndte med de oprindelige 'skolecentraler', som i 1930'erne blev oprettet som "et sted, hvor skolefolk og skoleinteresserede kan søge impulser til fremskridt", som det hed i en datidig kilde.

  I 1970'erne blev centrene forankret i amterne som 'Amtscentraler for Undervisningsmidler' og senere 'Amtscentre for undervisning'. 

  Siden da har strukturen ændret sig flere gange, og nu eksisterer i alt seks CFU'er, Centre for Undervisningsmidler, som med afdelinger landet over er statsligt forankrede som en del af professionshøjskolerne.

  VIA CFU

  I Region Midtjylland er det os, VIA Center for Undervisningsmidler, som står til rådighed for undervisere i de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus amter. Og vi er glade for fortsat at tilbyde pædagogisk service på det høje niveau, vi er kendt for - uanset vores navn. :-)

  Du kan læse mere om centrenes historie op til år 2000 i hæfte Amtscentralen:

  Amtscentralen (pdf)

 • Det formelle grundlag bag CFU'erne i Danmark

to kvinder kigger på computerskærm

CFU's læremidler

Platformen mitcfu.dk er indgangen til samtlige læremidler på CFU, uanset hvor i landet, du befinder dig.

Her finder du bøger, e-bøger, tv-udsendelser, spillefilm, konkrete og digitale materialesæt samt pædagogiske vejledninger og øvrig inspiration til undervisningen.